II Konferencja Edukacyjna

Szanowni i Kochani Rodzice i Nauczyciele,
Rozpoczynamy piąty rok działalności Kolegium Św. Rodziny. Obserwując Waszą pracę chcielibyśmy pochylić się nad trudnościami z którymi ona się wiąże i zaproponować drogę współpracy, aby edukacja i wychowanie dzieci były bardziej efektywne.
Rozwiązanie widzimy w kształtowaniu tych zasobów w nas – Rodzicach, wychowawcach i dzieciach. Przede wszystkim myślimy tu o rozwijaniu dóbr duchowych. Warto zauważyć, że istotą naszego życia jest przyjaźń z osobami. W natłoku bieżących spraw często o tym zapominamy, poświęcając przyjaźń dla wielu mniej ważnych czynności.
Samo założenie rodziny jest niczym innym jak realizacją pragnienia tworzenia środowisk przyjaźni. Z nich czerpie się siłę do tworzenia dobra. Z naszych obserwacji wynika, że to przyjaźń jest najsilniejszym czynnikiem motywującym do poznawania świata i osób.
Pan Jezus zaprasza nas do przyjaźni z Sobą drogą najczulszej miłości rodzinnej – ojcowskiej, matczynej, braterskiej. Chcemy ją rozwijać tworząc w Kolegium „Katedrę wychowania Św. Jana Bosko”. Celem jej jest pogłębianie zrozumienia wiary i budowanie przyjaźni z Bogiem i przyjaźni wzajemnej. Opierając się na tym zmieniamy paradygmat wychowania i opartego na nim kształcenia.
Szczegóły zasad funkcjonowania „Katedry” zaprezentowane będą na II Konferencji – już 26 października 2019 r. na którą serdecznie zapraszamy.

Rodzice uczniów KSR płacą tylko 30 zł.

Plan konferencji:

10.00 – 12.30 – WYKŁADY

  • Zasady rozwoju pojętności dziecka – dr A. Mazan
  • Rozwijanie umiejętności poznawczych w rodzinie – mgr P. Jurczyk
  • Tata – akceptacja, współpraca, obdarowywanie – mgr. P. Lewicki
  • Mama – cierpliwość, konkret, rodzinność – mgr J. Machnicka-Mdoma
  • Trzy światy w edukacji domowej – dr. A. Mazan

12.30 – OBIAD

13.30 – WARSZTATY

Zapisy przyjmujemy mailowo: rejestracja@ksr.edu.pl