Rodzina w niespokojnych czasach

Zapraszamy na cykl spotkań seminaryjnych i warsztatowych pt. Rodzina w niespokojnych czasach. Jak zadbać o bliskich i siebie w każdej sytuacji?
Drodzy Małżonkowie, Rodzice.
Obecna sytuacja w Polsce i na świecie stawia przed nami i naszymi rodzinami nowe wyzwania. Nasze postawy w tych niespokojnych czasach są różne – od wycofania, przez nadaktywność po rezygnację. Odczuwamy również całą gamę nieprzyjemnych emocji: różne rodzaje lęków, frustrację, niepokój, smutek, bezradność. Martwimy się o przyszłość naszą i naszych dzieci – jest to między innymi efekt narastających niepokojów w świecie, potęgowanych przez doniesienia medialne, które wpływają na nasze emocje i  wywołują u nas reakcje obronne.
Proponujemy Państwu spotkania, w których opierając się na  Błogosławieństwach Jezusa będziemy razem wypracowywali sposoby na to, aby nasze domy były miejscem doświadczania wytchnienia, bezpieczeństwa i pokoju wewnętrznego. Chcemy żeby te spotkania zwiększyły nasze umiejętności wychowawcze i edukacyjne. Spotkania będą miały charakter seminariów dyskusyjnych i warsztatów, odbywających się naprzemiennie i wzajemnie się uzupełniających, jednak każde spotkanie jest integralną całością.
Seminaria dyskusyjne będą prowadzone z możliwością uczestniczenia osobistego a także on-line, a warsztaty DOM – stacjonarnie. Prowadzić je będą dr Andrzej Mazan – teolog, filozof, pedagog oraz  mgr Paweł Jurczyk i mgr Paweł Lewicki – psychologowie rodziny.
Aby zapisać się na spotkania lub warsztaty prosimy o kontakt mailowy z p. Joanną Szymańską [email protected].
Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań, aby umożliwić Państwu rezerwację terminów i jak najpełniejsze uczestnictwo w seminariach i warsztatach.
  Tytuł spotkania Rodzaj spotkania Data/godzina
1. Paradoks pierwszego błogosławieństwa, czyli kochać bez względu na wszystko! Seminarium dyskusyjne 26.10.23r.

18:00 – 19:30

2. Jak uwolnić się od nadodpowiedzialności
i dlaczego siła rodziny kształtuje się w słabości osób ją tworzących?
Warsztat D.O.M. 9.11.23r.

17:00 – 20:00

3. Smutek otwierający na pocieszenie. Obecność
i wrażliwość jako lekarstwo na troski.
Seminarium dyskusyjne 23.11.23r.

18:00 – 19:30

4. Smutek, jako źródło poznania siebie
i innych. Jak go przeżywać, aby pomagał budować więzi i motywował do zmiany?
Warsztat D.O.M. 7.12.23r.

17:00 – 20:00

5. Jak w rodzinie tworzyć relacje łagodności, kochać dom
i sprawić, aby wszyscy chcieli w nim przebywać?
Seminarium dyskusyjne 14.12.23r.

18:00 – 19:30

6. Jak w rodzinie stwarzać bezpieczną przestrzeń życiową dla bliskich. Słuchanie, empatia, rozwaga, zaufanie, czyli
o różnych odcieniach cichości.
Warsztat D.O.M. 11.01.24r.

17:00 – 20:00

7. O różnicy pomiędzy sprawiedliwością Bożą i ludzką. Seminarium dyskusyjne 25.01.24r.

18:00 – 19:30

8. Jak pragnienie sprawiedliwości, może pomóc
w budowaniu miłosnych relacji w rodzinie? Sprawiedliwość ewangeliczna w praktyce.
Warsztat D.O.M. 15.02.24r.

17:00 – 20:00

9. Dziecięctwo Boże a miłosierdzie. Co to znaczy zmiłować się nad sobą i bliskimi? Seminarium dyskusyjne 29.02.24r.

18:00 – 19:30

10. Doświadczanie miłosierdzia w rodzinie, jako podstawa integralnego rozwoju i prawidłowego kształtowania się osobowości dzieci. Warsztat D.O.M. 7.03.24r.

17:00 – 20:00

11. Jak uwolnić nasze czyste intencje, by  przyjmować miłość Boga i afirmować ukochane osoby? Seminarium dyskusyjne 21.03.24r.

18:00 – 19:30

12. Czystość serca, a trudne doświadczenia życiowe
i zranienia, czyli dlaczego nasze najgłębsze pragnienia nie mogą dojść do głosu?
Warsztat D.O.M. 4.04.24r.

17:00 – 20:00

13. „Pokój Mój wam daję”. Jak w praktyce żyć pokojem Bożym w rodzinie Seminarium dyskusyjne 18.04.24r.

18:00 – 19:30

14. Fundamenty bezpieczeństwa w rodzinie. Jak zachowywać pokój wewnętrzny, bez względu na sytuację w otaczającym  świecie? Warsztat D.O.M. 9.05.24r.

17:00 – 20:00

15. Jawne i ukryte prześladowania. Jak je znosić
w warunkach opresji ze strony instytucji i osób, które „nie wiedzą , co czynią”.
Seminarium dyskusyjne 23.05.24r.

18:00 – 19:30

16.  Przebaczenie, poświęcenie i cierpliwość jako sposoby ochrony osób i więzi w rodzinie. Warsztat D.O.M. 6.06.24r.

17:00 – 20:00