ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE PROWADZONE PRZEZ PSYCHOLOGA NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

Zapraszamy dzieci z klas 1-3, w poniedziałki, w godz. 9:45- 11.45. Start: 25 września!

Zajęcia wpisują się w cele Ministerstwa na rok szkolny 2023/2024 i są finansowane z budżetu szkoły.

Celem zajęć jest budowanie odporności psychicznej dzieci poprzez zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne ukierunkowane na wspieranie rozwoju umiejętności skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, wzmacniania poczucia własnej wartości i samooceny, okazywania empatii, rozumienia własnych i innych emocji, potrzeb, umiejętność samoregulacji, samowzmacniania, radzenia sobie z przeciwnościami losu, czasem, stresem, presją oraz rozwojem zdolności radzenia sobie z problemami związanymi z procesem rozwoju. Chcemy aby dzieci z pełną świadomością wkroczyły w dorosłe życie.