Alleluja

Nie wiem, jak by nam było, gdybyś nas nie stworzył.
Jak się niebyt na takim, kogo nie ma krupi.
Za to włosy od zimnej podnoszą się zgrozy
na myśl, żeś nas mógł stworzyć, a nie przyjść odkupić!
(Beata Obertyńska)

W dniu Zmartwychwstania Pańskiego,
w imieniu Kolegium św. Rodziny
składam życzenia,
byśmy Bogu wdzięcznie dziękowali.

Dyrektor Andrzej Mazan