Aktualności

Wychować dusze

Mija trzydziesta dziewiąta rocznica śmierci ks. Kardynała Stefan Wyszyńskiego. Wielu z nas pamięta chwile jego odejścia, jakie w maju 1981 roku przeżywaliśmy. Wszyscy wtedy łączyliśmy się duchowo. W tych ostatnich chwilach podnosił nas jeszcze na duchu, gdy otrzymywaliśmy wiadomości o modlitwie Prymasa […]

Aktualności

Zapomniane źródła…

Osiemnastego maja mija setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Żyjemy nadal w atmosferze restrykcji sanitarnych, w ograniczonych aktywnościach, w niepewności o kształt życia społecznego. Dotyczy to także naszego życia religijnego. Doznajemy bolesnego ograniczenia możliwości udziału we wspólnocie Kościoła, co przekłada się […]

Aktualności

Drogowskazy

W ostaniem czasie olbrzymi niepokój budzą działania podejmowane przez posłów Porozumienia z Jarosławem Gowinem na czele. Nie tylko wpisują się w scenariusz anarchii realizowany przez partie opozycyjne, ale prowadzą do nieobliczalnych konsekwencji dla wolności Polaków. Jakie są powody tak skrajnej nielojalności wobec koalicyjnych partnerów, ambicjonalnego zaślepienia? […]

Aktualności

Powód do nadziei…

Wyjątkowe okoliczności naszego obecnego życia sprawiają, że jesteśmy przymuszani przez nie do wykorzystywania różnych naszych zasobów – dóbr zewnętrznych i przede wszystkim tych wewnętrznych. Na nienormalność, jaka powoduje izolację i radykalne zmniejszenie relacji z innymi ludźmi reagujemy, jak można zaobserwować, w dwojaki sposób. Jednym […]

Aktualności

Najdziwniejsza Wielkanoc

Dla wszystkich Polaków przeżywanie obecnych świąt Wielkiejnocy było jednym z najdziwniejszych doświadczeń całego życia. Zostaliśmy zmuszeni do podporządkowania się prawu, które ograniczyło nasze relacje rodzinne, religijne, a nawet zredukowało możliwość oglądania budzącej się do życia przyrody. Niczym smog, zawisł […]