“Cenniejsza niż perły. Jak odkryć swoją wartość.” – konferencja dla kobiet