Decydując się na edukację domową, rodzice biorą na siebie odpowiedzialność za realizację podstawy programowej. Tym samym na szkole spoczywa odpowiedzialność za zweryfikowanie przyswojonej wiedzy, dlatego naszym podstawowym zadaniem jest organizacja i przeprowadzenie egzaminów – w części pisemnej i ustnej. Egzaminy pisemne odbywają się w każdym tygodniu we wtorki i czwartki, egzaminy ustne w dowolnym terminie od października do maja – zgodnie z kalendarzem dostępności nauczycieli. Organizujemy i przeprowadzamy również egzaminy państwowe, czyli egzamin ósmoklasisty i egzamin dojrzałości, czyli maturę. Jak każda szkoła podlegamy nadzorowi kuratorium, a naszą działalność reguluje ustawa Prawo oświatowe.

W pierwszych dniach września nasi uczniowie w klasach I-III rozpoczynają zajęcia warsztatowe. Poza warsztatami z zajęć zintegrowanych, mogą uczestniczyć w zajęciach z gotowania, szycia czy gier planszowych. Staramy się odpowiadać na potrzeby dzieci i wspomagać ich w rozwijaniu tych umiejętności, które pomagają im w realizacji ich zainteresowań i pasji.

W połowie września startują warsztaty dla naszych pozostałych uczniów ze szkoły podstawowej i liceum. Mają do wyboru typowe warsztaty przedmiotowe oraz warsztaty, które rozwijają ich zainteresowania. Edukacja w naszej szkole, egzaminy i konsultacje z nauczycielami są bezpłatne. Udział w warsztatach jest płatny. Rekrutacja w naszej szkole trwa cały rok, przyjmujemy również uczniów z orzeczeniami, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne. Oferujemy im również wsparcie terapeutyczne. Mamy na miejscu psychologów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej i nauczycieli przygotowanych do pracy z uczniami posiadającymi specjalne potrzeby edukacyjne. Posiadamy również dobrze wyposażoną salę integracji sensorycznej i liczne pomoce do pracy terapeutycznej psychologów i logopedów. Jak każda szkoła wydajemy wszystkie potrzebne dokumenty, świadectwa, legitymacje, stosowne zaświadczenia.