Rodzaj zajęć

Wybierz preferowany typ zajęć. Po wyborze typu zajęć poniżej pojawi się lista dostępnych warsztatów.

Dane uczestnika

Prosimy o wpisywanie adresu e-mail w domenie @ksr.edu.pl

Dane rodzica


Udzielone zgody