Integracja sensoryczna

Gabinet Integracji Sensorycznej “Sanus Sensus”

Do naszego gabinetu zapraszamy dzieci z Kolegium Św. Rodziny oraz spoza Kolegium. Dla uczniów Kolegium 15% zniżki.

OFERTA:

Diagnoza i terapia SI
Słuchawki Forbrain
Trening Umiejętności Społecznych
Terapia ręki
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone

Dzięki integracji sensorycznej możemy prawidłowo odbierać oraz interpretować bodźce zmysłowe. W ten sposób wiemy jak reagować adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Procesy integracji sensorycznej rozpoczynają się w życiu płodowym i przebiegają najintensywniej przez pierwsze lata życia dziecka. Istnieje jednak wiele czynników zaburzających rozwój dziecka (np. poród przez cc, pobyt w inkubatorze i wiele innych). Mogą one powodować szereg trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym, w przedszkolu, w szkole, oraz trudności w nauce.

Zachowanie dziecka wskazujące na problemy z integracją sensoryczną:


DIAGNOZA SI

Diagnoza Integracji Sensorycznej bazuje na gruntownych badaniach dziecka przez wykwalifikowanego terapeutę SI. Proces diagnozowania zawiera 3 (czasem 4) spotkania, co uzależnione jest od współpracy z dzieckiem, jego samopoczucia czy koncentracji uwagi.

Diagnoza uzupełniona:

1. Wywiad z rodzicami – wywiad zawiera informacje z zakresu przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka, chorób, które przebyło czy problemów zdrowotnych.
2. Kwestionariusze – wypełniają je rodzice, stanowią one dopełnienie procesu diagnostycznego.
3. Próby kliniczne – podczas spotkania dziecko jest proszone o wykonanie kilku zadań, które mają na celu potwierdzić lub wykluczyć występowanie przetrwałych odruchów. Terapeuta sprawdza napięcie mięśniowe, koordynację, równowagę dziecka oraz pracę oczu.
4. Testy – przeznaczone są dla dzieci powyżej 4 roku życia. Mają na celu zbadać płynność ruchową, koordynację, równowagę, czucie ciała, planowanie motoryczne, pracę rąk. U dzieci poniżej 4 roku życia terapeuta ocenia wcześniej wymienione aspekty poprzez obserwację prób klinicznych oraz obserwację spontanicznej aktywności dziecka.
5. Podsumowanie diagnozy – rozmowa terapeuty z rodzicami na temat wyników przeprowadzonej diagnozy. Wszystkie wyniki są szczegółowo objaśniane i omawiane. Rodzic otrzymuje egzemplarz pisemnej diagnozy, która posiada dane z wywiadu, dane z kwestionariuszy, wyniki prób klinicznych, wyniki testów oraz płynące z tego wnioski.

Po podsumowaniu diagnozy, terapeuta SI przedstawia rodzicom opracowany, indywidualny program terapii dla ich dziecka.

mgr Joanna Kosiorek

tel. 606 224 379
email: gabinet.si@ksr.edu.pl


Terapeuta:

– integracji sensorycznej,
– Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
– terapeuta ręki,
– Treningu Umiejętności Społecznych.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Nauczyciel wychowania fizycznego, biologii i przyrody w Szkole Podstawowej w Szymanowie. Instruktorka fitness oraz pływania. Posiada dwadzieścia lat doświadczenia w pracy z dziećmi. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Prywatnie mama trójki dzieci.

Oferta zajęć i cennik: 

Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej

140 zł/60 min.

Diagnoza integracji sensorycznej z ogłoszeniem oraz wydaniem dokumentu (ok. 3-4 godz.)

430 zł

Terapia integracji sensorycznej

120 zł/50 min.

Terapia integracji sensorycznej + Forbrain

130 zł/50 min.

Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia grupowe, 3-6 dzieci)

70 zł/60 min.

Terapia ręki

120 zł/50 min.

Zajęcia grupowe dla ruchu Rozwijanie Weroniki Sherborne (zajęcia grupowe, 3-6 dzieci)

60 zł/50 min.

Warsztaty dla rodziców z dzieci metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (zajęcia grupowe)

50 zł za parę rodziców + dziecko /60 min. (raz wm)

 

 

FORBRAIN®

Forbrain® to słuchawki, które poprawiają percepcję naszego głosu, co pomaga mózgowi w lepszym przetwarzaniu informacji zmysłowych. Forbrain działa jak trening słuchowo-głosowy.

Zastosowanie słuchawek Forbrain® oddziałuje bezpośrednio na mechanizmy uwagi w każdą formę uczenia się.

Wpływa pozytywnie na:

TRENING UMIEJĘTOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening ma na celu poprawę funkcjonowania dziecka wśród społeczeństwa, lepszą komunikację, rozumienie siebie, kontrolę emocji, uczuć, impulsów, naukę słuchania innych i odpowiednich reakcji w różnych sytuacjach.

Zajęcia odbywają się w stałych grupach (3-6 osób) raz w tygodniu przez 60 minut.

Przeznaczone są dla dzieci, które mają:

TERAPIA RĘKI

Terapia ma na celu usprawnienie motoryki małej, czyli ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb, możliwości i wieku dziecka.

Terapia jest przeznaczona dla dzieci, u których występują:

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Metoda zakłada, iż ruch jest idealnym narzędziem do oddziaływania na rozwój psychoruchowy dziecka oraz pozwala na korekcję istniejących zaburzeń rozwoju. Doznania powstałe podczas ćwiczeń, wypływające z własnego ciała i odczuwania go w relacji z elementami otoczenia, mają dawać dziecku poczucie indywidualności.


Metoda W. Sherborne w swoich podstawowych założeniach ma rozwijać poprzez ruch trzy następujące aspekty:

 

Zajęcia odbywają się w grupach, raz w tygodniu przez 50 minut.

Przeznaczone są dla dzieci: