1. Początek Roku Szkolnego 2 września 2019 r.
2. Rodzice ósmoklasistów składają deklarację o wyborze języka obcego na egzaminie 15 września – 1 października 2019 r.
3. Maturzyści składają wstępną deklarację maturalną 15 września – 1 października 2019 r.
4. Egzaminy klasyfikacyjne 1 października 2019 r. – 31 maja 2020 r.
5. Egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych 1 października 2019 r. – 31 marca 2020 r.
6. Uroczystość Wszystkich Świętych 1 – 3 listopada 2019 r. (dni wolne)
7. Rocznica Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2019 r. (dzień wolny)
8. Boże Narodzenie – przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 r. – 6 stycznia 2020 r. (dni wolne)
9. Maturzyści składają ostateczną deklarację maturalną 15 stycznia – 7 lutego 2020 r.
10. Ferie zimowe 10 lutego – 21 lutego 2020 r. (dni wolne)
11. Wielkanoc – przerwa świąteczna 09 – 14 kwietnia 2020 r. (dni wolne)
12. Egzaminy ósmoklasisty 15 – 17 kwietnia 2020 r.
13. Zakończenie Roku Szkolnego klas maturalnych 24 kwietnia 2020 r
14. Przerwa majowa 1 – 3 maja 2020 r. (dni wolne)
15. Matury 4 – 22 maja 2020 r.
16. Boże Ciało 11 czerwca 2020 r. (dzień wolny)
17. Zakończenie Roku Szkolnego 26 czerwca 2020 r.