Kangur – konkurs matematyczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur Matematyczny. Konkurs odbędzie się 19 marca 2020 r.

Opłata za uczestnictwo wynosi 10,- zł – płatne na konto szkoły do dnia 24 stycznia 2020 – 39 1090 1014 0000 0001 3740 5551 –  z dopiskiem Kangur

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Pani Joanna Woroniecka-Gucza do 20 stycznia 2020 r. mailem na adres: kolegium@ksr.edu.pl

Więcej informacji są na stronie http://www.kangur-mat.pl/zasady.php