Klasa stacjonarna w Kolegium Św. Rodziny jest naszą propozycją dla dzieci i Rodziców, którzy nie mają możliwości podjąć się edukacji domowej. Obecnie jest to jedna klasa dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Wraz z dziećmi będzie rosła również szkoła, w kolejnych latach będą dochodziły klasy starsze.

Autorski program „Dar – Słowo – Służba” według którego pracujemy oparty jest na wartościach katolickich. Naszym pragnieniem jest wspierać rodziców w kształceniu dzieci w prawdzie, sprawiedliwości, dobru i pięknu, których źródłem jest Bóg.

W małej grupie dzieci zróżnicowanych wiekowo pracujemy metodą indywidualnej relacji i bezpośredniego wsparcia.

Dziecko poprzez obserwację tego co jest rzeczywiste poznaje i nazywa świat. Otrzymuje narzędzie do rozumienia.

Rodzinna atmosfera i relacje oparte na życzliwości i ufności są najsilniejszym motywem zachęcającym do doskonalenia.

W szkole jest kaplica, w której jest obecny Pan Jezus. Program podkreśla wartość osobistego kontaktu z Panem Jezusem.

planetarium

Przewodnią metodą kształcenia w Kolegium Św. Rodziny jest obserwacja i rozmowa.