Program „DAR, SŁOWO, SŁUŻBA” skierowany jest do rodzin, którzy chcą swoim dzieciom zapewnić wychowanie katolickie. Celem ogólnym programu jest taki dobór treści, aby „przekazać przyszłym pokoleniom wszystko co cenne z ponad tysiącletniego dorobku…”, a szczególnie kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie narodu” tak, jak to jest sformułowane w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz treść programu „DAR, SŁOWO, SŁUŻBA”