Program

Program

Program „DAR, SŁOWO, SŁUŻBA” skierowany jest do rodzin, którzy chcą swoim dzieciom zapewnić wychowanie katolickie. Celem ogólnym programu jest taki dobór treści, aby „przekazać przyszłym pokoleniom wszystko co cenne z ponad tysiącletniego dorobku…”, a szczególnie kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie narodu” tak, jak to jest sformułowane w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz treść programu „DAR, SŁOWO, SŁUŻBA”