„LUBIĘ TWORZYĆ”

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do ogrodów sztuki.

Ekspresja twórcza w każdym okresie rozwoju:

  • zapobiega jednostronnemu rozwojowi intelektu,
  • pozwala wyrazić osobisty stosunek emocjonalny i uczuciowy do świata,
  • ćwiczy pamięć wzrokową,
  • uczy koncentracji, uważności i spostrzegawczości,
  • wyzwala umiejętności kreatywne,
  • kształtuje osobowość twórczą,
  • uczy korzystania z wolnego czasu w sposób twórczy, oczyszczający z napięć emocjonalnych, zamieniając je na radość i satysfakcję.

Żyjemy w czasach dużej dynamiki, rozwoju kultury (często antykultury). Wymaga się od społeczeństwa i jednostki dużej inwencji twórczej, ale podporządkowanej systemom.

Obcowanie ze sztuką, ćwiczenia artystyczne i manualne kształcą i wyposażają nas w mechanizmy obronne przed „braniem wszystkiego za dobrą monetę”. Pozwalają zachować równowagę intelektualną i uczuciową. Prawdziwa sztuka uczy oglądu z różnych stron, myślenia, analizy, uczy podejmowania odważnych decyzji.

Warsztaty poprowadzi mgr sztuki – Elżbieta Cyganek