ZAJĘCIA WARSZTATOWE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 uruchamiamy cykl zajęć warsztatowych dla uczniów Kolegium Św. Rodziny. Celem jest poznanie mądrości Bożej danej w świecie stworzonym, aby wspierać uczniów w rozwoju ich intelektu i talentów. Oferujemy przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matury.

PROGRAM

 1. Bóg i człowiek. Pragniemy poznawać Boga, który jest źródłem prawdy, dobra i piękna. Chcemy również poznawać człowieka i odkrywać jego możliwości dobrego rozumowania i działania.
  • Religia
  • Filozofia
  • Logika
 2. Ojczyzna. Jesteśmy Polakami i naszym zadaniem jest szacunek i praca dla Ojczyzny. Znajomość dziejów i tradycji daje poczucie tożsamości narodowej.
  • Język polski
  • Historia
 3. Języki obce. Chcemy zadbać o znajomość języków obcych, które otwierają drogę do zgłębiania wiedzy i kultury innych narodów.
  • Język angielski
  • Język niemiecki
  • Język hiszpański
  • Język rosyjski
 4. Nauki matematyczno-przyrodnicze. Jesteśmy częścią świata stworzonego przez Boga i jako istoty rozumne mamy za zadanie poznać tajemnice i zjawiska zachodzące w przyrodzie.
  • Matematyka
  • Biologia, chemia, geografia, fizyka
 5. Sztuka. Jesteśmy osobami, które potrzebują i szukają piękna. Ono jest miarą harmonii wszelkich bytów i kompozycji. W pięknie stworzył nas Bóg (Eden) i do tego piękna tęsknimy.
  • Uczestnictwo w kulturze – wyjścia do teatru, muzeum, filharmonii, etc.
  • Kaligrafia

W dalszym ciągu uczeń będzie realizował podstawę programową w domu, która zakończy się egzaminem klasyfikacyjnym. Powyższa oferta jest pomocą w przygotowaniu ucznia do wszelkiego typu egzaminów zewnętrznych.

Przedmioty zostały podzielone na bloki tematyczne: Bóg i człowiek, ojczyzna, języki obce, nauki matematyczno-przyrodnicze i sztuka. Pierwsze cztery z nich będą odbywały się cyklicznie. Okazjonalnie będą organizowane wyjścia kulturalne.

Proponujemy podział na grupy. Do grupy młodszej zapraszamy uczniów klas IV-VII SP, natomiast do grupy starszej VIII SP do III LO. Podział może ulec zmianie, jest on zależny przede wszystkim od ilości zgłoszeń. Rozkład zajęć zorganizowany będzie w taki sposób, aby uczeń miał zajęcia maksymalnie dwa razy w tygodniu.

KOSZT ZAJĘĆ

Koszt uczestnictwa we wszystkich zajęciach wynosi 350 zł miesięcznie (dla uczniów Kolegium) i 500 zł (dla innych zainteresowanych). Uczestnictwo w dwóch dowolnie wybranych blokach to koszt 250 zł miesięcznie (dla uczniów Kolegium) i 360 zł (dla innych zainteresowanych).

Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie września.

ZAPISY

Zapisy przyjmowane są mailowo.