Warsztaty z logiki są skierowane do uczniów starszych. Zajęcia obejmą refleksję nad językiem w aspekcie logicznym. Wyodrębnimy najpierw słowa czyli nazwy. Zajmiemy się znaczeniem słów i zakresami nazw. Zobaczymy jak powstają zdania, jakie są ich typy, kiedy są prawdziwe, a kiedy fałszywe. Na koniec zajmiemy się wypowiedziami takimi jak dowodzenie, wnioskowanie, argumentowanie, rozumowanie.

Czytaj więcej

Warsztaty z filozofii  skierowane są do uczniów starszych, którzy zechcą podjąć trud poznawania filozoficznego. Dla nich przygotowane są smaczne owoce w umyśle. One czynią łatwiejszym poznawanie i postępowanie. Do nich należy wiedza o przyczynach i zasadach oraz mądrość czyli umiejętność łączenia prawdy, dobra oraz cnoty, które umożliwiają życie przyjazne z innymi osobami.