Warsztaty z języka angielskiego będą kontynuacją przygotowań do egzaminów. Mają na celu szerszy rozwój efektywnej komunikacji, obejmą rozwój wszystkich 4 czynności językowych: speaking, listening, reading and writing. Uczniowie będą uczestniczyć w projektach eTwinning w celu prowadzenia żywej komunikacji w języku angielskim. W zależności od liczby uczestników grupa będzie podzielona na dwie w odniesieniu do poziomu znajomości języka: pre-intermediate oraz upper-intermediate.

Warsztaty z języka niemieckiego będą polegały głównie na wprowadzaniu i utrwalaniu słownictwa i gramatyki z zakresu zagadnień poszczególnych poziomów edukacyjnych. Uczestnicy będą trenować sprawności mówienia na tematy przewidziane w zagadnieniach oraz czytania tekstów ze zrozumieniem. W zależności od liczby uczestników grupa może zostać podzielona na dwie grupy poziomowe.

Warsztaty z języka hiszpańskiego będą kontynuacją przygotowań do egzaminów z naciskiem na poszerzanie zasobu słownictwa potrzebnego do egzaminu ustnego. Rozwijane będą wszystkie umiejętności językowe, tj. mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie. Na wszystkich poziomach, także początkujących, szczególna uwaga poświęcona będzie konwersacji. W zależności od liczby uczestników grupa może zostać podzielona na poziom podstawowy A1/A2 i średniozaawansowany B1/B2.

Warsztaty z języka rosyjskiego skierowane dla uczniów klas starszych i młodszych, którzy chcą poznać znów coraz bardziej popularny język. Dla dzieci klas młodszych jest to nauka poprzez zabawę z uśmiechem na ustach. Nauka spontaniczna i żywiołowa. Dla starszych natomiast jest to nauka spowodowana innymi motywacjami. Rosja jest wielkim rynkiem zbytu. Polskie firmy coraz częściej funkcjonują na tym rynku. Gwałtownie wzrasta więc popyt na pracowników władających językiem rosyjskim. Tutaj dłuższy artykuł na ten temat.