Warsztaty z matematyki dla grup młodszej i starszej obejmować będę wybrane zagadnienia z podstawy programowej, przede wszystkim te, które sprawiają szczególne trudności lub są wyjątkowo ciekawe dla uczestników warsztatów (działania na ułamkach, wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie, działania na równaniach i nierównościach, geometria, zadania z wartością bezwzględną, funkcja liniowa i kwadratowa, równania z parametrem i inne).

Warsztaty przyrodnicze dla grupy młodszej obejmować będą zagadnienia związane z człowiekiem. Uczestnicy będą omawiać pochodzenie człowieka, umiejscowią go na tle innych organizmów, ukażą jego rolę w przyrodzie.
Czytaj więcej

Warsztaty z geografii skierowane są do uczniów starszych. Na zajęciach będą omawiane zagadnienia geografii fizycznej – geologia, tektonika, meteorologia, hydrologia, geomorfologia. Uczniowie zajmą się analizą materiału kartograficznego – między innymi obliczeniami na mapach oraz rozwiązywaniem zadań egzaminacyjnych sprawiających trudności.

Tematyka zajęć może ulec zmianom w związku z potrzebami uczniów.

Warsztaty chemiczne przeznaczone są dla uczniów w szczególny sposób zainteresowanych chemią. Nasza oferta skierowana jest zarówno do uczniów liceów, jaki i do gimnazjalistów. Tematyka zajęć dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej, dlatego zajęcia te mają też na celu przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego: gimnazjalnego (w części matematyczno – przyrodniczej), jak i maturalnego. Ponadto prowadzone będą zajęcia laboratoryjne, które pozwolą na powtórzenie i utrwalenie określonego zakresu wiedzy poprzez zastosowanie jej w działaniach praktycznych. Warsztaty poprowadzi Pani dr Maria Misiak w soboty, w cyklu miesięcznym.