Warsztaty z języka polskiego dla grupy starszej obejmują zagadnienia z wszystkich epok literackich, ze szczególnym uwzględnieniem epok najnowszych, co daje możliwość maturzystom na powtórzenie i przypomnienie materiału, a uczniom klas młodszych na szersze i krytyczne spojrzenie na pisarski dorobek ludzkości.
Czytaj więcej

Warsztaty z języka polskiego skierowane dla uczniów klas młodszych obejmują treści nauczania zawarte w podstawie programowej. Podczas zajęć uczestnicy będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności potrzebne do analizy i interpretacji prozy, liryki i dramatu. 

Warsztaty historyczne skierowane dla uczniów starszych dają możliwość powtórzenia i ugruntowania materiału maturzystom, jak również tym, których interesuje opanowanie wiedzy z zakresu podstawy programowej.
Czytaj więcej

Warsztaty historyczne skierowane dla uczniów klas młodszych szczególnie zainteresowanych poznaniem przeszłości mają na celu poszerzenie wiedzy z historii regionu, Polski, Europy i świata. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli poznać najważniejszych bohaterów związanych z historią Polski oraz przybliżyć sobie wydarzenia, które w tamtym czasie miały miejsce.