Zajęcia dla dzieci młodszych skierowane są głównie do uczniów klas I – III w edukacji domowej. Poniżej znajduje się opis proponowanych warsztatów, które będą odbywały się w cyklu blokowym w piątki. Zapisy oraz informacje szczegółowe udzielane są mailowo.

JĘZYK ANGIELSKI

Na warsztatach z języka angielskiego poprzez zabawę i różne gry dzieci będą miały możliwość osłuchania się z językiem angielskim. Skupimy się na maksymalnym poszerzeniu słownictwa i na komunikowaniu się w języku obcym

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE 

Na zajęciach dzieci będą uczyły się obserwować przyrodę wokół siebie i opisywać  zależności pomiędzy elementami środowiska. W miarę możliwości spotkania  odbywały się będą na powietrzu – w szkolnym ogrodzie. Zmieniające się pory roku, wędrówka Słońca nad widnokręgiem, obserwacje pogody, zjawiska meteorologiczne,  minerały i skały, zbiorowiska roślin, posługiwanie się mapą – do tych podstawowych zagadnień którymi się zajmiemy mogą być dodane inne w zależności od zainteresowań dzieci.

ZAJĘCIA TEATRALNO-LOGOPEDYCZNE

Na zajęciach dzieci będą obcowały ze sztuką teatru, spróbują swoich sił w odgrywaniu ról, będą pracowały z tekstem scenicznym. Warsztaty wspomagać będą rozwój mowy i postawy ciała, wzbogacą zasób słownictwa, uwrażliwią na piękno słowa, dźwięku i gestu, nauczą panowania nad emocjami.

Proponowane zajęcia wzbogacone będą o ćwiczenia logopedyczne związane z poprawnością językową i emisją głosu.

Czytaj więcej


Roczna opłata za wszystkie zajęcia wynosi:
  • jednorazowo – 2 520 zł (płatne do 15 października)
  • w dwóch ratach – 2 x 1 350 zł (I rata do 15 października, II rata do 15 lutego)
  • w ośmiu ratach – 8 x 360 (do 15 dnia miesiąca od października do maja)
Roczna opłata za zajęcia z języka angielskiego (56 h) wynosi:
  • jednorazowo – 1 400 zł (płatne do 15 października)
  • w dwóch ratach – 2 x 800 zł (I rata do 15 października, II rata do 15 lutego)
  • w ośmiu ratach – 8 x 230 zł (do 15 dnia miesiąca od października do maja)

Dla uczniów Kolegium Św. Rodziny cennik dostępny w sekretariacie.