LO – Akademickie REKRUTACJA!

Warsztaty dla dzieci i młodzieży
 1. Szkoła średnia jest najlepszym okresem, w którym dorastająca osoba może zdobyć fundamenty wiedzy o człowieku, społeczności, świecie i Bogu.
  • Korzystając z reformy edukacji, która w czteroletnim liceum wprowadza naukę filozofii, proponujemy naszym uczniom poznanie tego przedmiotu w zakresie rozszerzonym.
  • Ponieważ filozofia ułatwia przyswajanie wiedzy z innych przedmiotów, a także wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć przydatnych w życiu, jest to w naszej szkole przedmiot obowiązkowy. Został ułożony zgodnie z podstawą programową MEN i pomocami przygotowanymi we współpracy z wykładowcami uniwersyteckimi.
  • Dla chętnych, którzy chcą pogłębić wiedzę i podyskutować o wszystkich ważnych sprawach człowieka będą w naszej szkole prowadzone dyskusyjne seminaria filozoficzne w wymiarze 2 godzin raz na dwa tygodnie. Proponujemy możliwość przygotowania do Olimpiady Filozoficznej.
  • Uczniowie trzyletniego liceum mogą uczestniczyć w zajęciach z filozofii. W takim przypadku przedmiot ten jest uznany jako dodatkowy.
 2. W zakres wiedzy fundamentalnej wchodzi także religia i etyka. Uczniowie Kolegium św. Rodziny wybierają jeden spośród nich.
 3. Ponadto uczeń wybiera od pierwszej klasy dwa lub trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym z podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Filozofia jest jednym z nich.
 4. Wybór przedmiotów rozszerzonych nie determinuje wyboru przedmiotów na maturze.
 5. W roku szkolnym organizujemy warsztaty przedmiotowe do wyboru z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, matematyki, historii, geografii, biologii, fizyki, chemii, filozofii.
 6. W miarę rozwoju i precyzowania się zainteresowań uczniów będziemy podpisywali ze szkołami wyższymi porozumienia, które umożliwią naszym uczniom udział w wykładach uczelnianych w charakterze wolnego słuchacza. Po spełnieniu warunków uczestnictwa będą one traktowane jako przedmiot uzupełniający i wpisywane na świadectwie. Taka forma nauki pozwoli także skonfrontować wyobrażenia z rzeczywistością o dalszej edukacji.
 7. W Kolegium św. Rodziny egzaminy i konsultacje z nauczycielami są bezpłatne.
 8. Szkoła pobiera wpisowe w wysokości 400 zł (płatne jednorazowo lub w dwóch semestralnych ratach) i opłaty za warsztaty w zależności od ilości uczestników.