Diagnoza i terapia logopedyczna dla dzieci:

 • opóźnienia i zaburzenia mowy
 • wada wymowy
 • profilaktyka logopedyczna u małych dzieci w okresie prelingwalnym (przed pojawieniem się mowy czynnej)
 • zaburzenia mowy wynikających z uszkodzeń i dysfunkcji centralnego układu nerwowego
 • terapia dla dzieci ze spektrum autyzmu

Badanie logopedyczne zawiera:

 • wywiad z rodzicami
 • ocenę sposobu porozumiewania się
 • badanie rozumienia mowy przez dziecko
 • ocenę budowy oraz sprawności narządów artykulacyjnych
 • badanie funkcji oddechowych, fonacyjnych i połykowych
 • badanie słuchu fonemowego
 • badanie artykulacji poszczególnych głosek

W trakcie wizyty może się okazać, że będzie potrzebna konsultacja z innymi specjalistami, t.j. neurologiem, laryngologiem czy psychologiem. Na podstawie  sformułowanej diagnozy tworzymy indywidualny plan terapii dla dziecka.
Czas trwania terapii zależy od indywidualnych wad i zaburzeń mowy oraz od systematyczności ćwiczeń w domu i w gabinecie. Warunkiem udanej terapii jest wczesne rozpoznanie problemu i dobra współpraca z rodzicami dziecka.

Dzieci od 3 roku życia u których zauważa się opóźniony rozwój mowy zapraszamy również do skorzystania z wczesnej nauki czytania.

Cennik:

Wizyta pierwsza połączona z diagnozą 60 min. 120 zł.
Terapia indywidualna 45 min. 90 zł.
Masaż logopedyczny 30 min 60 zł.