Nasza stypendystka :)

Karolina Rogalewicz – uczennica Kolegium Św. Rodziny – Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2018/2019 została promowana do klasy II i otrzymała średnią 5,57. Karolina została nagrodzona stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!