Kolegium Świętej Rodziny to szkoły powołane dla rodzin, którym bliskie są wartości katolickie. Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące – są placówkami niepublicznymi z uprawnieniami szkół publicznych. Realizujemy aktualną podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kolegium działa przy Instytucie Św. Rodziny w Łomiankach k. Warszawy. Organem prowadzącym szkoły jest Fundacja „Pomoc Rodzinie”.

Podstawą kształcenia i wychowania w szkołach Kolegium jest pedagogika chrześcijańska oparta na realizmie filozoficznym św. Tomasza z Akwinu. Podkreślamy ważność osób i relacji wiary, zaufania, miłości i nadziei. Chcemy, aby nasi uczniowie poznawali świat w jego wielości i zróżnicowaniu, a także doskonalili intelekt, wolę, zmysły i ciało.

Uznajemy, że Bóg jest źródłem prawdy i dobra, życia i wszystkich form jego doskonalenia. Jesteśmy częścią Kościoła, dlatego na pierwszym miejscu uczymy się trwać w przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Chcemy poznawać mądrość Bożą, aby żyć w łasce i dobrze korzystać z darów stworzenia. Chcemy rozwijać intelekt i talenty, aby odkryć i realizować swoje powołanie. Jesteśmy częścią Narodu Polskiego, poznajemy jego dziedzictwo, aby żyć zgodnie z jego najlepszymi wartościami.

Wszystko to chcemy przekazać naszym uczniom.

Zapraszamy!