Brak grafiki
Artykuły i felietony

Wakacje z Bogiem …

Znakomity, choć zapomniany katecheta, wychowawca młodzieży w okresie przedwojennym ks. Józef Winkowski prosił swoich wychowanków, aby w czasie wakacji nie zrywali kontaktu z nim i przesyłali mu kartki z pozdrowieniami oraz z zapewnieniem, że na początku miesiąca przystąpili do Komunii św. W tej prośbie chodziło mu nie tylko o to by utrzymać więź i potwierdzić zaufanie, […]

Brak grafiki
Artykuły i felietony

O przyczynach klęski moralności w Irlandii…

Klęska moralna, jakiej doświadczyliśmy ostatnio w Irlandii, pokazała, że w świecie toczy się brutalna walka o nową społeczną etykę, której celem jest zniszczenie normalnej, obiektywnej moralności i zastąpienie jej ideologią, w której wszystko jest zrelatywizowane. Szczególnie na tę podmianę celów podatni są młodzi ludzie, […]

Brak grafiki
Artykuły i felietony

O banalności zła…

Muszę przyznać, że wyniki referendum w Irlandii, w którym przyzwolono na zabijanie nienarodzonych dzieci stały się jedną z trudniejszych nowin w moim życiu, tym boleśniejszą, że wydarzyło się to w kraju do niedawna katolickim. Ze względu na skutki, można je porównać z legalizacją aborcji w Polsce wprowadzoną w roku 1956, ponieważ […]

Brak grafiki
Artykuły i felietony

O nadziei…

Od czasu do czasu lubię trochę pobuszować w księgarniach katolickich, ponieważ tam jeszcze mogę odnaleźć mądre książki. Ich autorzy potrafią ocenić rzeczywistość głębiej niż publicyści ulegający naciskowi wydarzeń. Pokonują nieznośną dla współczesnego człowieka przepaść relatywizmu, bo ukazują wydarzenia […]

Brak grafiki
Artykuły i felietony

Europa na wstecznym biegu…

Żyjąc w obecnej cywilizacji jesteśmy świadkami różnych procesów, które zmieniają strukturę społeczną państw. Uczestniczymy w wielkim eksperymencie, w którym mnoży się instytucje coraz silniej organizujące życie swych obywateli na zasadzie absolutyzmu prawnego. Następuje uprzedmiotowienie człowieka przez podporządkowanie go technologiom i wymogom produktywności. […]