Rekrutacja

Rekrutacja

  • Kolegium Św. Rodziny nie posiada obwodu.
  • Kolegium jest dostępne dla dzieci i młodzieży, których rodzice (opiekunowie prawni) pragną je w nim kształcić.
  • Warunkiem przyjęcia ucznia jest akceptacja przez jego rodziców (opiekunów prawnych) Statutu Kolegium i podpisanie umowy ze szkołą.

Etapy rekrutacji

1

Telefonicznie lub mailowo można umówić się na spotkanie. W spotkaniu uczestniczą oboje rodzice oraz przedstawiciel Kolegium Św. Rodziny.

2

Na dole strony znajdują się wnioski do pobrania. Należy pobrać dokumenty o przyjęcie ucznia, czytelnie wypełnić i złożyć w sekretariacie Kolegium. Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka.

Rodzice chcący rozpocząć edukację domową muszą również wypełnić wniosek o edukację domową wraz z załącznikami.

3

Proces przyjęcia dziecka do Kolegium kończy się wraz z podpisaniem umowy ze szkołą i dopełnieniem wszelkich formalności pomiędzy rodzicami a Dyrektorem Kolegium.

Nauka w Kolegium Św. Rodziny jest płatna, czesne jest ustalane indywidualnie.

W trybie edukacji poza szkołą konsultacje przedmiotowe oraz egzaminy końcowe są przeprowadzane bezpłatnie.

Korzystanie z warsztatów oraz tutoringu przez ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą jest odpłatne wg aktualnego cennika dostępnego w sekretariacie Kolegium.


Wnioski

WNIOSKI O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY (wypełniają wszyscy, którzy chcą być przyjęci do KSR)
SP
GIM
LO

WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI DO EDUKACJI DOMOWEJ (wypełniają Ci, którzy chcą rozpocząć ED)
SP GIM LO
LO – uczeń pełnoletni