• Kolegium Św. Rodziny nie posiada obwodu.
    • Kolegium jest dostępne dla dzieci i młodzieży.
    • Warunkiem przyjęcia ucznia jest akceptacja przez jego rodziców (opiekunów prawnych) Statutu Kolegium i podpisanie umowy ze szkołą.

Etapy rekrutacji

1. Rozmowa rekrutacyjna

Telefonicznie lub mailowo można umówić się na spotkanie. W spotkaniu uczestniczą oboje rodzice oraz Dyrektor Kolegium Św. Rodziny.

2. Złożenie wniosku

Z prawej strony znajdują się wnioski do pobrania. Należy pobrać dokumenty o przyjęcie ucznia, czytelnie wypełnić i złożyć w sekretariacie Kolegium. Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka.

Rodzice chcący rozpocząć edukację domową muszą również wypełnić wniosek o edukację domową wraz z załącznikami.

3. Decyzja i podpisanie dokumentów
Proces przyjęcia dziecka do Kolegium kończy się wraz z podpisaniem umowy ze szkołą i dopełnieniem wszelkich formalności pomiędzy rodzicami a Dyrektorem Kolegium.

Nauka w Kolegium Św. Rodziny jest płatna, czesne jest ustalane indywidualnie.

W trybie edukacji poza szkołą konsultacje przedmiotowe oraz egzaminy końcowe są przeprowadzane bezpłatnie.

Korzystanie z warsztatów oraz tutoringu przez ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą jest odpłatne wg aktualnego cennika dostępnego w sekretariacie Kolegium.