mgr Katarzyna Saneluta
logopeda,  pedagog społeczny

email: [email protected]
tel: 606 664 999

W gabinecie pracuję w oparciu o Metodę Krakowską i zajmuje się całościowym wsparciem i stymulacją wszystkich funkcji poznawczych dziecka. Metoda Krakowska zakłada, że dziecku należy dostarczyć tej wiedzy, która z powodu zaburzeń nie mogła być przez nie samodzielnie zdobyta.
Jestem pedagogiem i logopedą dziecięcym. Dzięki dodatkowo ukończonym szkoleniom w Centrum Metody Krakowskiej mam możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w swojej pracy. Jednym z głównych elementów terapii M.K. jest Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania, której towarzyszą ćwiczenia w następujących sferach:
– słuchowej
– wzrokowej
– funkcji lewej półkuli mózgu
– systemu językowego
– pamięci
– motoryki małej i dużej
– kategoryzacji i myślenia przyczynowo-skutkowego
– zachowań społecznych
– zabawy.

Kilka słów o mnie:
Po studiach magisterskich które skończyłam w Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego rozpoczęłam przygodę z macierzyństwem. Razem z ukochanym mężem przyjęliśmy i wychowujemy 9 dzieci. Mamy 6 córek i 3 synów. To doświadczenie daje mi szerokie spektrum widzenia rozwoju dzieci i młodzieży.  Mam doświadczenie 19 lat pracy 24 h na dobę. 

W 2020 roku ukończyłam podyplomowe studia z Logopedii. Zafascynowała mnie Metoda Krakowska i praca pani prof J. Cieszyńskiej. Budowa ludzkiego mózgu zadziwia mnie. Dlatego obecnie pracuję jako logopeda i terapeuta opierając się o Metodę Krakowską, która jest neurobiologiczną terapią mózgu. Pracuję z dziećmi z wadami wymowy, z Zespołem Aspergera, z dziećmi z Autyzmem. Widzę swoją pracę jako zadanie, by pomagać innym.

Metoda Krakowska szczególnie polecana jest dla:
– dzieci z zespołem Aspergera
– dzieci z zespołem Downa
– dzieci zagrożonych autyzmem ze spektrum autyzmu
– dzieci z dysleksją.

Do naszego gabinetu zapraszamy dzieci z Kolegium Św. Rodziny oraz spoza Kolegium.