Warsztaty dla uczniów LO

  • Cykl warsztatów dla uczniów rozpoczyna się 25 września 2023 r. i trwa do 30 kwietnia 2024 r.
  • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w niewielkich grupach

Zapisy:

e-mail: [email protected]
tel.: 693 571 015

Miesięczny koszt zajęć uzależniony jest od ilości wybranych warsztatów.

 

Program warsztatów obejmuje wszystkie epoki literackie, co daje możliwość maturzystom na powtórzenie i przypomnienie materiału a uczniom klas młodszych na szersze, krytyczne spojrzenie na pisarski dorobek ludzkości. Podczas zajęć uczestnicy będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności potrzebne do analizy i
interpretacji prozy, liryki i dramatu, będą również ćwiczyć rozumienie tekstu czytanego, poprzez rozwiązywanie i omawianie testów maturalnych.

Program warsztatów:

26.09 – Epoki literackie. Wprowadzenie.
03.10 – Mitologia – mit o stworzeniu świata oraz Biblia – mit o stworzeniu człowieka, Księga Rodzaju.
10.10 – Król Edyp i Antygona, Sofoklesa.
17.10 – Filozofia starożytnych. Pieśni Horacego.
24.10 – Biblia – Księga Koheleta.
31.10 – Zabytki języka polskiego. Bogurodzica.
07.11 – Matka cierpiąca. Lament świętokrzyski.
14.11 – Obraz świętego. Legenda o świętym Aleksym.
21.11 – Wyobrażenia na temat śmierci. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią.
28.11 – Pieśni Kochanowskiego.
05.12 – Treny – traktat filozoficzny Kochanowskiego
12.12 – Poezja epoki baroku: Szarzyński, Naborowski, Morsztyn.
19.12 – Teatr elżbietański.
16.01 – Szekspir – Makbet.
23.01 – Ballady romantyczne.
30.01 – Poezja epoki romantyzmu (Niepewność Mickiewicza, Rozłączenie Słowackiego).
06.02 – Dziady Mickiewicza.
13.02 – Dziady cz. 3 Mickiewicza.
20.02 – Asnyk, Do młodych.
27.02 – Twórczość pozytywistów polskich – Prus.
05.03 – Lalka Prusa.
12.03 – Poezja młodopolan.
19.03 – Wesele Wyspiańskiego.
26.03 – Twórczość Leśmiana, Tuwima, Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Iłłakowiczówny.
09.04 – Poezja wojny i okupacji (Baczyński, Miłosz, Różewicz).
16.04 – Opowiadania Borowskiego.
23.04 – Poezja współczesnych poetów.
30.04 – Podsumowanie wiadomości.

Osoba prowadząca: mgr Magdalena Waleszczyńska

Warsztaty z filozofii przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą poznać szczyty ludzkiego i swojego myślenia. Chcą poznać ostateczne zasady rozumienia  wszystkiego. Są to zajęcia dla odważnych, którzy nie boją się skonfrontować swojego myślenia z geniuszami europejskiego intelektu. Są to zajęcia dla tych, którzy nie boją się latać, są dociekliwi, mają mnóstwo pytań. Na naszych zajęciach będziemy szukać na nie odpowiedzi, których kryterium jest prawda. Chcemy budzić głód prawdy i próbować ją zaspokoić. Na tym polega piękno i sens życia.

Nie waham się powiedzieć, że są to zajęcia dla każdego, pod warunkiem, że chcesz się wznieść ponad komputer, stół, siebie, ziemię, wszechświat?

Za warsztaty z filozofii nie naliczamy opłat 🙂

Osoba prowadząca: dr Andrzej Mazan

Osoba prowadząca: mgr Joanna Stęporowska

Osoba prowadząca: mgr Joanna Stęporowska

Podczas warsztatów będziemy rozwijać umiejętności komunikacji, czytania, pisania oraz słuchania w języku hiszpańskim. Każdy z tych elementów będzie połączony z poprawnym użyciem gramatyki i słownictwa. Szczególnie ważna jest dla mnie komunikacja aby język hiszpański mógł być wykorzystany przez was w życiu codziennym np. podczas podróży.

Celem zajęć jest to, aby uczniowie oswoili się z językiem hiszpańskim i aby zaczęli jak najszybciej komunikować się po hiszpańsku. Od samego początku będziemy rozmawiać po hiszpańsku, aby egzamin ustny nie był dla nikogo stresującym wydarzeniem.  Zajmiemy się też ważniejszymi zagadnieniami gramatycznymi, które są niezbędne do wytłumaczenia przez nauczyciela.

Planujemy podział na 2 grupy, zgodnie z umiejętnościami uczniów – grupa podstawowa i średnio-zaawansowana. Poziom zajęć będzie dostosowany do umiejętności i poziomu językowego grupy. Chcemy, aby każdy mógł rozwijać znajomość języka w odpowiednim  dla siebie tempie i aby zajęcia dały mu jak najwięcej satysfakcji.

Osoba prowadząca: mgr Paulina Gacyk

Osoba prowadząca: mgr M. Koziczyńska

Warsztaty z języka rosyjskiego prowadzone są na dwóch poziomach, niezależnie od wieku ucznia. Daje to możliwość rozpoczęcia  nauki języka niezależnie od klasy szkoły podstawowej, czy średniej.

Poziom A”O” / A”1″- to nauka znaków cyrylicy rosyjskiej, nauka podstaw pisania i czytania na poziomie podstawowym. Nauka pisania zawiera w sobie elementy kaligrafii, niezbędne do poprawnego zapisu, innych niż w języku łacińskim znaków.
Poziom A”2″; B”1″ i B”2″- to kontynuacja nauki dla uczniów szkoły podst. i średniej, którzy już opanowali podstawy nauki języka rosyjskiego i pragną kontynuować naukę tego języka, doskonaląc technikę czytania, pisania, a głównie mówienia.
Zakres zajęć obejmuje tematykę zgodną z podstawą programową dla poszczególnych poziomów, dając możliwość zdania egzaminu końcoworocznego w KSR w Łomiankach i wpisu oceny na świadectwo szkolne.
Zajęcia mają na celu ćwiczenie i doskonalenie  kompetencji językowych w obszarach języka rosyjskiego na poziomach B”1″ i B”2″, a także przygotowania ucznia do egzaminu maturalnego, na poziomie podst. i rozszerzonym.
Jest również możliwość wyboru zajęć przygotowujących do Państwowego  Egzaminu na Certyfikat na poziomach : A”2″, B”1″ i B’2″.
Zajęcia prowadzi doświadczony nauczyciel dyplomowany ze stopniem egzaminatora języka rosyjskiego na poziomie maturalnym.

Osoba prowadząca: mgr Jadwiga Gruda

Na zajęciach będziemy zajmować się zagadnieniami z szeroko rozumianego zakresu rozszerzonego geografii. Będzie to przede wszystkim geografia fizyczna – elementy środowiska przyrodniczego. Treści mogą być dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów.

Osoba prowadząca: mgr Marta Konfederak

Osoba prowadząca: mgr Tomasz Ładziński

Osoba prowadząca: mgr Tomasz Ładziński

Informatyka to nieograniczone możliwości dla każdego z nas. Na zajęciach będziemy posługiwali się oprogramowaniem użytkowym, pakietem biurowym (Micrsoft Office, Libre Office), oprogramowaniem do tworzenia grafik, zaproszeń czy plakatów. Porozmawiamy sobie o danych osobowych i bezpiecznym surfowaniu w sieci. Oczywiście portale społecznościowe na których jesteśmy też będą częścią naszych spotkań.

Osoba prowadząca: mgr  inż. Łukasz Kowalski

Osoba prowadząca: mgr Michał Dziobkowski

– Na warsztatach z fizyki będziemy zajmować się wybranymi przykładami organizacji ruchu ciał opracowanymi i wymyślonymi przez wybitnych światowych fizyków. Pokażemy co z tych pomysłów wynika i jak można je zastosować. Na poziomie szkoły średniej będą to przykłady ruchu niewidzialnego.
– Kilka słów wyjaśnienia o schemacie fizyki jako obrazie przyrody.
– Wszyscy widzimy, że przyroda jest zmienna. Cechą zmienności jest ruch
a) Ruch ciału może być nadany z zewnątrz i wtedy ciało dysponuje nadaną ilością.
b) Ale też ciało może mieć zasadę ruchu w sobie jak np. roślina, zwierzę, człowiek. Takimi zjawiskami zajmuje się biologia.
– Fizyka zajmuje się opisem ruchu ciał bez wewnętrznego źródła, obiektami bezwładnymi mającymi w sobie nadany ruch przez popchnięcie, zahamowanie, odkształcenie.
– Fizyka szuka reguł, aby te zmiany opisać, szuka stałych związków pomiędzy wielkościami, jakie może zmierzyć. Nazywane są one prawami i wiązane z nazwiskami fizyków, którzy je sformułowali. Spróbujemy na warsztatach poznać najważniejsze z nich w różnych działach fizyki.
– Dzielimy fizykę ze względu na ROZMIAR poruszających się ciał..
a) Gdy opisuje ruchy małych i dużych ciał, planet, gwiazd, galaktyk, to zajmujemy się mechaniką i grawitacją.
b) Gdy opisujemy ruch atomów i drobin zmieniających się pod wpływem ciepła, to jesteśmy w termodynamice.
c) Gdy śledzimy ruch cząstek naładowanych elektrycznie, to tkwimy w elektrodynamice i magnetyzmie.
d) Gdy zajmuje nas ruch drgający i fale to wkraczamy w akustykę, optykę i elektromagnetyzm.
e) Gdy opisujemy ruch cząstek w atomach jesteśmy w fizyce atomowej.
f) Gdy zajmujemy się środkiem atomów, czyli jądrem i jego przemianami jesteśmy w fizyce jądrowej.
g) Na końcu jest fizyka kwantowa, która opisuje zderzenia i przemiany najmniejszych cząstek przyrody.

Osoba prowadząca: dr Andrzej Mazan

Osoba prowadząca: dr Maria Misiak

Warsztaty z elementami metodyki eksperymentu i projektu w realizacji programu biologii klas licealnych z integracją metody CLIL w Kolegium Św. Rodziny. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczniów z wiedzą na temat zjawisk i fenomenu natury z wykorzystaniem metody CLIL (wykorzystania języka angielskiego), narzędzi ICT (informatycznych) oraz metodyki planowania i wykonywania doświadczeń, które stanowią sedno sposobu poznawczego w biologii i dominują w nauczaniu jej na całym świecie.

Metoda projektowa i eksperymentalna wykorzystuje szereg kompetencji, łączy dziedziny nauki oraz pozwala na wykorzystanie i rozwój wielu umiejętności ucznia. Młody człowiek planujący doświadczenia i obserwujący rezultaty potrafi samodzielnie myśleć, analizować zjawiska, stąd akademickie zrozumienie coraz bardziej skomplikowanych pojęć staje się coraz bardziej dostępne, otwiera drzwi do kolejnych etapów wiedzy. Uczniowie rozwijają także umiejętności manipulacyjne, oceniane i wykorzystywane w dalszych etapach edukacji.

Planowane warsztaty pozwolą na opanowanie części materiału egzaminacyjnego i maturalnego. Podczas zajęć przygotujemy się do realizacji projektu egzaminacyjnego, ew. do konkursów licealnych oraz będziemy pracować na maturalnych kartach pracy.

Osoba prowadząca: mgr Marta Kodura

Program Kursu dla maturzystów obejmuje wszystkie epoki literackie, co daje możliwość maturzystom na powtórzenie i przypomnienie materiału. Podczas zajęć uczestnicy będą zdobywać i ćwiczyć umiejętności potrzebne do analizy i interpretacji prozy, liryki i dramatu, będą również ćwiczyć rozwiązywanie testów oraz rozumienie tekstu czytanego, poprzez rozwiązywanie i omawianie testów maturalnych.
Podczas warsztatów będzie możliwość zmierzenia się z próbną maturą ustną oraz pisemną.

Program warsztatów:

26.09 – Omówienie zasad oceniania matury 2024. Analiza przykładowego testu maturalnego.
03.10 – Test – język polski w użyciu. Omówienie zasad rozwiązywania testu. Test próbny.
10.10 – Test historyczno-literackim. Omówienie zasad rozwiązywania testu. Test próbny.
17.10 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna. Omówienie zasad pisania tekstu argumentacyjnego. Wypracowanie próbne.
24.10 – Język polski w użyciu – ćwiczenia w rozwiązywaniu testu. Omówienie.
31.10 – Test historyczno-literacki – (starożytność i Biblia) – rozwiązywanie testu. Omówienie.
07.11 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna.
14.11 – Test – język polski w użyciu. Test próbny. Omówienie.
21.11 – Test historyczno-literacki – (średniowiecze, renesans) – rozwiązywanie testu. Omówienie.
28.11 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna.
05.12 – Test – język polski w użyciu. Test próbny. Omówienie.
12.12 – Test historyczno-literacki – (barok, oświecenie) – rozwiązywanie testu. Omówienie.
19.12 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna.
16.01 – Test – język polski w użyciu. Test próbny. Omówienie.
23.01 – Test historyczno-literacki – (romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska) – rozwiązywanie testu. Omówienie.
30.01 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna.
06.02 – Test – język polski w użyciu. Test próbny. Omówienie.
13.02 – Test historyczno-literacki – (20-lecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji) – rozwiązywanie testu. Omówienie.
20.02 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna.
27.02 – Test – język polski w użyciu. Test próbny. Omówienie.
05.03 – Test historyczno-literacki – (literatura w latach 1945-89 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989) – rozwiązywanie testu. Omówienie.
12.03 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna.
19.03 – Test – język polski w użyciu (próbna matura). Omówienie.
26.03 – Test historyczno-literacki (próbna matura) – rozwiązywanie testu. Omówienie
09.04 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna (próbna matura).
16.04 – Omówienie zasad oceniania egzaminu ustnego.
23.04 – Egzamin ustny – ćwiczenia.
30.04 – Egzamin ustny – ćwiczenia.

Osoba prowadząca: mgr Magda Waleszczyńska

Osoba prowadząca: mgr Marta Konfederak

Osoba prowadząca: mgr Joanna Stęporowska

Osoba prowadząca: mgr Tadeusz Ładziński

Osoba prowadząca: mgr Elżbieta Cyganek

Osoba prowadząca: mgr Karolina Wierzbicka

Kalendarz Warsztatów

Nothing from 2024-05-23 to 2024-12-23.