Kolegium Św. Rodziny oferuje naukę w szkole podstawowej w systemie edukacji domowej. Jest to sposób integralnego rozwoju dziecka w oparciu o intelektualne i moralne zasoby rodziców i zainteresowania dzieci. Rodzice odpowiedzialnie formujący swoje dzieci opierają się w tym procesie na swoich zasadach moralnych i sposobach rozumienia świata. Siłą ich oddziaływania w stosunku do dzieci jest miłość małżeńska i rodzinna. W takiej atmosferze rodzice odpowiedzialnie przekazują spójny zasób zasad religijnych i moralnych oraz łatwo motywują dzieci do nauki wiedzy wymaganej przez programy szkolne.

Z naszych doświadczeń wynika, że dzieci uczone w domu nie marnują czasu, nie nudzą się, nie są poddawane złym wpływom rówieśników ani niemoralnym treściom programowym, ale pracując w swoim tempie zdobywają wiedzę dostosowaną do poziomu ich rozwoju. Warto dodać, że domowe nauczanie przynosi także korzyści rodzicom. Decydując się na edukację swoich dzieci, muszą poszerzać własne umiejętności wychowawcze i dydaktyczne. A co najważniejsze rodzice i dzieci spędzają ze sobą znacznie więcej czasu rozmawiając, poznając świat i uczestnicząc w różnych wydarzeniach kulturalnych

Kolegium Św. Rodziny jest przede wszystkim szkołą dla Rodziców, pragnących rozpocząć przygodę z edukacją domową. Organizujemy konferencje, warsztaty i spotkania metodyczne, które mają za zadanie wspierać rodziców w dziele kształcenia i wychowania ich dzieci. Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach kameralnych z literaturą mądrych pisarzy, jak św. Tomasz, czy św. Augustyn. Zapraszamy do przyłączenia się do modlitwy poprzez uczestnictwo w cotygodniowych Mszach Św. i Adoracji. Dążymy do rozwoju rozumu i wiary, aby człowieczeństwo dzieci mogło rozwijać się w sposób najpełniejszy w oparciu o silne strony dziecka.

Nasze zasady:

  1. Uczniowie Kolegium Św. Rodziny obowiązkowo przystępują do egzaminu z religii lub etyki.
  2. W roku szkolnym organizujemy warsztaty przedmiotowe dla chętnych, do wyboru z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, matematyki, historii, geografii, biologii, fizyki, chemii, filozofii, etyki, podstaw informatyki.
  3. W Kolegium Św. Rodziny egzaminy i konsultacje z nauczycielami są bezpłatne.
  4. Szkoła pobiera opłaty za warsztaty w zależności od ilości uczestników.