Kolegium Świętej Rodziny – Szkoła Podstawowa bierze pierwszy raz udział w ogólnopolskim programie #TwojeDaneTwojaSprawa organizowanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts .

Program jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.

28 stycznia każdego roku przypada DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. 

Prezes UODO wystosował list do społeczności szkolnej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią .

Harmonogram działań w Kolegium Świętej Rodziny – Szkoły Podstawowej w związku z obchodami Dnia Ochrony Danych Osobowych:

  • warsztaty tematyczne dla uczniów korzystających z zajęć informatycznych w siedzibie szkoły;
  • przekazanie wiadomości dla rodziców dotyczących danych osobowych
  • zachęcanie młodzieży do uczestniczenia w warsztatach on-line organizowanych przez UODO

 

Dodatkowe informacje i porady: