W celu umocnienia relacji

Od początku działalności, jednym z najważniejszych zadań naszej szkoły uczyniliśmy pomoc we wzmocnieniu podmiotowości rodziców, dzieci, nauczycieli. Uważamy dom za zasadnicze miejsce formacji dziecka, a szkołę za instytucję pomocniczą w szerokim tego słowa znaczeniu.  Przy czym oba środowiska wypełniają swoje cele korzystając przede wszystkim z bogactwa osób i relacji jakie tworzą. Aby te zasoby wykorzystać osoby muszą być razem.

Proponujemy Państwu tworzenie w naszej szkole miejsca współpracy i wymiany doświadczeń. Organizujemy spotkania i warsztaty, gdzie chcemy wszyscy pogłębić naszą refleksję nad podstawowym ludzkim wymiarem działania, jakim jest miłość.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszych spotkaniach z cyklu Czwartków z Wiedzą o Rodzinie, na których czytamy i rozmawiamy o miłości jako motywie i zasadzie życia korzystając z refleksji św. Tomasza z Akwinu. Najbliższe spotkanie w czwartek, 30 kwietnia o godz. 17.30 (spotkanie on-line). Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o informację mailową: judyta.machnicka@ksr.edu.pl

W przyszłym tygodniu natomiast, czyli 7 maja rozpoczniemy cykl warsztatów DOM. Jest to formuła, w której chcemy aby uczestniczyło 5 rodzin, nasi psychologowie, dyrektor i p. Judyta. Wspominaliśmy o tym projekcie na naszym poprzednim spotkaniu on-line. Zajęcia będą się ogniskować wokół tematów:  D – jak dobra nowina, O – jak obecność i M – jak miłość.  Celem tych spotkań jest podtrzymanie wspólnoty i przyjaźni rodzinnej. W obecnej sytuacji tworzenie grup wsparcia jest niezwykle pożądane. Planowane są ok. 1,5  godzinne spotkania on-line w czwartki, co drugi tydzień, w stałych grupach po południu. Są to zajęcia praktyczne. Prosimy się zapisywać mailowo na adres: judyta.machnicka@ksr.edu.pl

Kolejnymi propozycjami są spotkania warsztatowe dla ojców, mam i młodzieży.

Spotkania dla Ojców w formie zdalnej będą kontynuacją rozpoczętych już warsztatów. Pomimo, że zaplanowany wcześniej wyjazd weekendowy się nie udał zapraszamy na spotkania w formie on-line. Warsztaty odbędą się w terminach: 16 maja i 13 czerwca w godzinach 12.00 – 14.00. Zapisy wyłącznie drogą mailową na adres: pawel.lewicki@ksr.edu.pl Warsztaty on-line są bezpłatne.

Kilka godzin przed ogłoszeniem pandemii udało nam się zorganizować pierwsze Spotkanie dla Mam. Z powodu zaistniałej sytuacji nie było nas dużo, jednak pragniemy kontynuować te spotkania, oczywiście on-line J Wszystkie chętne do współtworzenia grupy Mamy zapraszamy na spotkanie 12 maja o godz. 19.00. Zapisy drogą mailową: judyta.machnicka@ksr.edu.pl

Młodzież licealną zapraszamy na Spotkania Młodzieżowego Koła Psychologii Chrześcijańskiej. Przebieg spotkań zależy od liczby i potrzeb uczestników. Pierwsze spotkanie już 8 maja w godz. 15.30 – 17.00. Zapisy drogą mailową przyjmuje Pan Paweł – pawel.lewicki@ksr.edu.pl

Od maja wznawiamy również Msze Św. w intencji wszystkich rodzin Kolegium oraz adoracje Najświętszego Sakramentu. Najbliższa Msza Św. we wtorek,  5 maja o godz. 12.00. 

Bądźmy razem 🙂