Warsztaty edukacyjne 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą warsztatów edukacyjnych w Kolegium Św. Rodziny. Na warsztaty zapraszamy również uczniów spoza Kolegium Św. Rodziny.

Warsztaty dla uczniów 0 - III SP

Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy mailowo lub telefonicznie.

e-mail: rejestracja@ksr.edu.pl
tel. 885 373 381

Miesięczny koszt zajęć uzależniony jest od ilości wybranych warsztatów.

Kaligrafia

Na zajęciach z kaligrafii skupimy się na wykształceniu umiejętności pięknego i estetycznego pisma. Pisanie sprzyja rozwijaniu zdolności poznawczych dziecka, stymuluje aktywność mózgu i rozwój miliardów połączeń synaptycznych. Nauka starannego pisma stanowi niezbędny etap rozwoju psychoruchowego dziecka, rozwija zręczność i tzw. motorykę małą (koordynacja ruchów ręki, dłoni i palców w celu wykonania niewielkich lub skomplikowanych ruchów. Dzięki pisaniu dziecko łatwiej rozpoznaje i zapamiętuje litery. A ta umiejętność w sposób oczywisty wiąże się z czytaniem. Zaniedbania w zakresie nauki poprawnego pisania mogą mieć duży wpływ na wykazywaną przez dziecko umiejętność czytania, a w konsekwencji prowadzić do trudności w rozumieniu tekstu jako całości, kontekstu słów i wyrażeń, czy ortografii wyrazów w tekście. Dla późniejszych etapów nauki szczególne ważne jest by dziecko jak najszybciej nabyło umiejętność płynnego pisania, które nie wymaga szczególnego wysiłku, czy koncentracji na tej czynności (umiejętność notowania). Na warsztatach będziemy korzystali z nauki pisania metodą płynnego ruchu.

Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Gniado

Zajęcia umuzykalniające

Autorski program wychowania muzycznego opiera się na różnych koncepcjach programowo-metodycznych dla dzieci. Wczesna stymulacja dziecka muzyką i dostarczanie różnorodnych bodźców muzycznych przyczynia się do sprawniejszego nabywania umiejętności muzycznych. Zajęcia umuzykalniające służą rozwijaniu ekspresji muzyczno-ruchowej, wokalnej i instrumentalnej dziecka.

Osoba prowadząca: mgr Róża Szcześniak 

Zajęcia zintegrowane 

 

Osoba prowadząca:  mgr Dorota Piechota

Język angielski

 

Osoba prowadząca: mgr Magdalena Perłowska

Szycie

Warsztaty krawieckie najmłodszych to twórcze zajecia z igła i nitką, rozwijające wyobraźnię oraz zdolności manualne i kreatywność. 

 Osoba prowadząca: mgr Anna Piwowarczuk

Informatyka

Nasze dzieci obecnie wzrastają z technologią, otacza nas ona na każdym kroku. To codzienność z którą warto by się zapoznały i nauczyły mądrze korzystać. Podczas warsztatów dzieci zapoznają ze światem w jaki wprowadzają nas komputery, tablety czy smartfony. Poznają podstawy obsługi komputera, będą pracować w edytorze graficznym i edytorze tekstu. Postawią też pierwsze kroki w świecie kodowania. 

Osoba prowadząca: mgr Anna Juźwin

Muzyka

Warsztaty muzyczne prowadzone są w jednej grupie. Celem zajęć będzie budowanie warsztatu wokalnego poprzez: ćwiczenia nad prawidłową emisją głosu, poszerzanie skali, uruchamianie pracy rezonatorów, ćwiczenia oddechowe, rytmiczne, ruchowe, zwracanie uwagi na odpowiednią dykcję słów oraz poznawanie budowy aparatu głosowego. Repertuar muzyczny, stanowić będą: kolędy, pieśni patriotyczne, piosenki dla dzieci, piosenki rozrywkowe, musicalowe, filmowe, ludowe, sakralne, religijne, zagraniczne i inne.

Osoba prowadząca: mgr Jan Królak

Katecheza

Warsztaty mają na celu przybliżyć dzieciom wydarzenia biblijne i pomóc im we wspólnym przeżywaniu wiary. Będzie to czas modlitwy, czytania Pisma Św, a także twórczej aktywności. Na zajęciach pojawią się elementy dramy, muzyki i plastyki. Co drugi tydzień będziemy również wspólnie uczestniczyć w Eucharystii.

Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Kabała

Zajęcia plenerowe

Zapraszamy  do cotygodniowej szkoły leśnej. Zajęcia będą trwały cały dzień w Janówku k. Czosnowa. Leśna Szkoła to plenerowa forma zajęć edukacyjnych dla dzieci. Stawiamy na wszechstronny rozwój ucznia – pogłębianie zdolności manualnych, ruchowych, społecznych, przyrodniczych i artystycznych. Las będzie placem zabaw, jak i jedną wielką klasą lekcyjną – tu przez zabawę będziemy poznawać świat przyrody, który niejednokrotnie połączy się z liczbami, literami, techniką i plastyką. O korzyściach przebywania w lesie, o każdej porze roku przeczytacie Państwo m.in. na naszej stronie: https://tipikamp.pl/artykul/czy-las-na-sobote-to-dobry-pomysl

Badminton

Każdy trening składa się z ok. 15 minut rozgrzewki, 20 minut zabaw naprowadzających połączonych z nauką i doskonaleniem gry. Pozostały czas poświęcony grze w badmintona. Zakończeniem treningu są ćwiczenia pozwalające wejść w fazę spoczynkową oraz ćwiczenia rozciągające i wyciszające. Gra w badmintona jest wspaniałym ćwiczeniem wzmacniającym motorykę dużą oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Zajęcia odbywają się w Łomiankach, przy ul. Przeskok 4. Dzieci cały czas mają zapewnioną opiekę.

Osoby prowadzące: mgr Angieszka i Piotr Ratusińscy

Zajęcia kulinarne

Na warsztatach kulinarnych dzieci uczą się samodzielnego przygotowywania posiłków z wykorzystaniem prostych przepisów. Zdobywają też wiedzę na temat wybranych produktów spożywczych jak i odkrywają różne smaki. Podczas zajęć dzieci poznają również zasady dobrego zachowania się przy stole. 

Osoba prowadząca: mgr Anna Piwowarczuk

Warsztaty artystyczne

Szyjemy „Świętolanki” – zabawki przypominające świętych patronów dzieci i Aniołów. Na zajęciach dzieci nauczą się jak zaprojektować, wykroić i uszyć ręcznie i maszynowo własną Świętolankę 🙂

Będziemy również rozwijać swoją ekspresję artystyczną malując i tworząc prace z przeróżnych materiałów.

Osoba prowadząca: mgr Elżbieta Cyganek

Łucznictwo

Zajęcia odbywają się w Łomiankach, przy ul. Przeskok 4. Dzieci cały czas mają zapewnioną opiekę.

Osoba prowadząca: instruktor łucznictwa z doświadczeniem olimpijskim

Śniadanie:

Śniadanie dzieci przynoszą z domu. My zapewniamy ciepłą herbatę lub wodę. Dbamy o to, aby każdy posiłek był czasem budowania relacji przy wspólnym stole.

Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Kabała

Obiad i rekreacja

Na obiad możliwe jest zamówienie posiłku poprzez sekretariat. Korzystamy z oferty cateringowej GarMarzenie. Opłaty za obiad naliczane są osobno. Po obiedzie dzieci mają czas na odpoczynek i wspólną zabawę na placu zabaw lub w sali.

Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Kabała

Warsztaty dla uczniów klas 4 - 8 SP

Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy mailowo lub telefonicznie.

e-mail: rejestracja@ksr.edu.pl
tel. 885 373 381.

 

Język polski 4-6 SP

 

Osoba prowadząca: mgr Aneta Kądzielska

Język angielski 4-6 SP

 

Osoba prowadząca: mgr Magdalena Perłowska

Język hiszpański 4-6 SP

 

Osoba prowadząca: mgr Paulina Gacyk

Historia 4-6 SP

Warsztaty prowadzone interdyscyplinarnie – poza historią poruszymy również tematykę związaną z językiem polskim oraz filozofią.

Na zajęciach odpowiemy sobie na pytanie, co nam dała starożytność oraz odkryjemy skarby średniowiecza. Opowiemy sobie o epoce renesansu i Polsce w czasach tworzenia Konstytucji 3 Maja. Będziemy pracować na tekstach kultury, obrazach, źródłach, mapach, itp.
 
Osoba prowadząca: dr Marta Kowalska

Matematyka 4-5 SP

Celem zajęć będzie przybliżenie uczniom kluczowych dla danego poziomu nauczania zagadnień matematycznych oraz pokazanie ich praktycznych zastosowań. Zajęcia opracowane zostały, aby aktywizować i rozwijać rozumowanie matematyczne uczniów bez podawania gotowych definicji. Głównymi metodami prowadzenia zajęć będą metody czynne – warsztatowe. Rozbudzają one zaciekawienie i zainteresowanie ucznia, a także uruchamiają spontaniczną aktywność. Metody czynne łączone będą z metodami słownymi, a także problemowymi i zadaniowymi.
Podczas warsztatów będą wykorzystywane następujące formy pracy:
– prace związane z doświadczeniem i eksperymentowaniem (praca na modelach: brył, figur płaskich, osi liczbowej, wagą szalkową, kolorowymi taśmami do budowy kątów, modelami Singapur Math);
-gry dydaktyczne np. Karty Grabowskiego, bingo matematyczne, matematyczne domino (z różnych działów i poziomów), gry kościane, klocki do układania figur płaskich i przestrzennych;
– scenki rodzajowe, pantomima , kalambury;
– konkursy, quizy.

Materiał zajęć obejmuje kluczowe obszary edukacji matematycznej zawartej w podstawie programowej dla klas IV-V:
– Działania na liczbach naturalnych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie);
– Działania na liczbach naturalnych (dzielenie, kolejność wykonywania działań);
– Oś liczbowa i działania na liczbach całkowitych;
– Zapis rzymski liczb, obliczenia zegarowe i kalendarzowe;
– Zbieranie i prezentowanie danych liczbowych;
– Geometria płaska – punkt, odcinek, prosta;
– Geometria płaska – kąty;
– Geometria płaska – wielokąty i ich własności;
– Geometria płaska – trójkąty, czworokąty – pole powierzchni i obwód;
– Ułamki zwykłe;
– Ułamki dziesiętne;
– Graniastosłupy – systematyka i siatki;
– Graniastosłupy – pole powierzchni i objętość.

Osoba prowadząca: mgr Beata Basińska

Matematyka 6-7 SP

Matematyczna Odyseja – program warsztatów obejmuje omówienie w autorski i przystępny sposób kluczowych zagadnień z zakresu arytmetyki, algebry i geometrii na poziomie klasy 5 i 6 szkoły podstawowej. Daje to możliwość powtórzenia wiadomości i przećwiczenia nabytych umiejętności przed końcoworocznym egzaminem kwalifikacyjnym.

Podczas zajęć, które będą odbywać się dwa razy w tygodniu: stacjonarnie i on-line, uczestnicy będą zdobywać wiedzę z zakresu matematyki osadzoną w kontekście historycznym i filozoficznym oraz nabywać umiejętności matematyczne stosowane w praktycznych sytuacjach.

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość nie tylko zmierzyć się z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi, ale także zagadkami logicznymi i zadaniami z konkursu „Kangur matematyczny”.

Ramowy program:

– Króliki Fibonacciego (liczby naturalne, całkowite i wymierne, działania na liczbach całkowitych);
– Pan Morse i system dwójkowy (systemy liczbowe: dziesiętny i dwójkowy; dzielenie z resztą; cechy podzielności liczb);
– Mierzenie, mierzenie i jeszcze raz mierzenie (miary długości i ich przeliczanie, stosunek liczb);
– Liczby ABSURDALNE i polowanie na Pana X (liczby wymierne i niewymierne, liczby przeciwne i odwrotne, działania algebraiczne);
– Cienie Talesa (Podobieństwo i proporcja, skracanie ułamków zwykłych);
– Czekolady Pitagorasa, mniam (:P) (twierdzenie pitagorasa, pojęcia: przyprostokątne, przeciwprostokątna; potęgowanie);
– Podwajamy stawkę! (potęgowanie, wzrost wykładniczy, podstawa potęgi, wykładnik potęgi);
– Bitwy Kartezjusza (płaszczyzna kartezjańska, układ współrzędnych; liczba odcięta i rzędna; wykresy, grafy; wykres kartezjański);
– Strażnicy greckiego Pi (obwód, pole – kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło);
– Skrupulant Euklides (Miary kątów figur: trójkąty, prostokąty i wielokąty);
– Kwadrat w przestrzeni (pojęcie objętości, obliczanie objętości prostopadłościanów i ostrosłupów);
– Wspaniała piątka (figury foremne).

Osoba prowadząca: dr Andrzej Waleszczyński

Matematyka 6-7 SP

Celem zajęć będzie przybliżenie uczniom kluczowych dla danego poziomu nauczania zagadnień matematycznych oraz pokazanie ich praktycznych zastosowań. Zajęcia opracowane zostały, aby aktywizować i rozwijać rozumowanie matematyczne uczniów bez podawania gotowych definicji. Głównymi metodami prowadzenia zajęć będą metody czynne – warsztatowe. Rozbudzają one zaciekawienie i zainteresowanie ucznia, a także uruchamiają spontaniczną aktywność. Metody czynne łączone będą z metodami słownymi, a także problemowymi i zadaniowymi.
Podczas warsztatów będą wykorzystywane następujące formy pracy:
– prace związane z doświadczeniem i eksperymentowaniem (praca na modelach: brył, figur płaskich, osi liczbowej, wagą szalkową, kolorowymi taśmami do budowy kątów, modelami Singapur Math);
-gry dydaktyczne np. Karty Grabowskiego, bingo matematyczne, matematyczne domino (z różnych działów i poziomów), gry kościane, klocki do układania figur płaskich i przestrzennych;
– scenki rodzajowe, pantomima , kalambury;
– konkursy, quizy.

Materiał zajęć obejmuje kluczowe obszary edukacji matematycznej zawartej w podstawie programowej dla klas VI-VII:
– Działania na liczbach całkowitych (dodawanie i odejmowanie);
– Działania na liczbach całkowitych (mnożenie, dzielenie, kolejność działań);
– Działania na ułamkach (dodawanie i odejmowanie);
– Działania na ułamkach (mnożenie i dzielenie);
– Potęgi i pierwiastki;
– Procenty;
– Wyrażenia algebraiczne;
– Równania;
– Figury płaskie i ich własności;
– Pola figur płaskich;
– Plan, mapa skala;
– Prędkość, droga, czas;
– Bryły – systematyka, pole powierzchni i objętość.

Osoba prowadząca: mgr Beata Basińska

Przyroda 4-6 SP

Przyroda to nauka o otaczającym nas świecie, świecie w którym żyjemy, a także o jego funkcjonowaniu, zależnościach … i cudzie istnienia. Podczas warsztatów będziemy zgłębiać jej tajniki ….

Tematyka warsztatów:
– Substancje wokół nas – woda – cudowna substancja, składnik przyrody nieożywionej i ożywionej. Budowa i właściwości wody. Stany skupienia substancji w przyrodzie.
– Organizmy żywe i ich budowa. Zawartość i rola wody dla życia na Ziemi.
– Procesy życiowe organizmów – określające ich naturę: trawienie, oddychanie, poruszanie, rozmnażanie, wydalanie, wchłanianie.
– Zdrowy styl życia – jak się uczyć, odpoczywać, odżywiać….
– Krajobraz – miejsce do życia, co go tworzy?
– Woda – środowisko życia organizmów: Jak organizmy przystosowują się do życia wodzie. Woda jako składnik organizmów żywych. Woda jako rozpuszczalnik.
– Życie w kropli wody – obserwacje mikroskopowe. Obieg wody w przyrodzie.
– Substancje wokół nas: powietrze – składnik przyrody nieożywionej. Powietrze jest gazem – co to znaczy. Powietrze jako mieszanina gazów. Tlen – składnik powietrza. Oddychanie. Dlaczego i jak oddychamy – rola powietrza w wymianie gazowej.
– Ziemia nasza planeta. Ziemia, gleba, skorupa ziemska – różnice i podobieństwa. Jak powstaje gleba. Mieszkańcy gleby….tu poznamy różne organizmy. Degradacja gleb – kto i dlaczego.
– Ziemia w niebezpieczeństwie – praca metodą projektu.
– Ogień jeden z żywiołów – spalanie i utlenianie jako procesy zachodzące w każdej komórce….trochę więcej dla ciekawskich.

Osoba prowadząca: mgr Iwona Bazydło

Geografia 4-6 SP

Na zajęciach poznamy podstawowe procesy kształtujące wygląd Ziemi. Dowiemy się, jak powstaje deszcz, śnieg, tęcza, dlaczego wieje wiatr, dlaczego w Polsce nie rosną banany. Będziemy przyglądać się Ziemi z kosmosu – jak porusza się, jakie są tego następstwa. Spojrzymy na różne krajobrazy na Ziemi.

Osoba prowadząca: mgr Marta Konfederak

Informatyka 4-6 SP

Osoba prowadząca: mgr Anna Juźwin

Język polski 7-8 SP

Program warsztatów obejmuje treści nauczania zawarte w podstawie programowej. Tematyka zajęć będzie skoncentrowana na kształcenie literackie, językowe (gramatyka i ortografia), jak również na retorykę i stylistykę praktyczną (wypowiedź pisemna). Podczas zajęć uczestnicy będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne w przygotowaniu się do Egzaminu Ósmoklasisty. Od uczestników będzie wymagana znajomość omawianych lektur. Podczas warsztatów będą poruszane wybrane zagadnienia z danego dzieła literackiego.

Program zajęć:

– Środki stylistyczne;
– Liryka, wybrane gatunki liryczne: Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, VIII; Ignacy Krasicki, “Żona modna”, Adam Mickiewicz, “Reduta Ordona”, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie;
– Dramat: Aleksander Fredro, “Zemsta”, Juliusz Słowacki, “Balladyna”, “II i IV część Dziadów”;
– Epika, wybrane gatunki epickie: Henryk Sienkiewicz, “Quo vadis”, Adam Mickiewicz, “Świtezianka”, “Pan Tadeusz” (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego), Henryk Sienkiewicz, “Latarnik”, Bolesław Prus, “Katarynka”, Stefan Żeromski, “Syzyfowe prace”, Charles Dickens, “Opowieść wigilijna”, Aleksander Kamiński, “Kamienie na szaniec”, Antoine de Saint-Exupéry, “Mały Książę”;
-Tworzenie wypowiedzi: rozprawka, przemówienie, artykuł, list otwarty, recenzja;
– Wypracowanie o charakterze twórczym: opowiadanie twórcze, współczesna wersja mitu, list prywatny, wywiad, krótkie formy użytkowe;
– Kształcenie językowe: fleksja, składnia, słowotwórstwo.

Osoba prowadząca: mgr Magdalena Waleszczyńska

Historia 7-8 SP

Warsztaty prowadzone interdyscyplinarnie – poza historią poruszymy również tematykę związaną z językiem polskim oraz filozofią.

Czas poświęcimy na przyjrzenie się decyzjom Kongresu Wiedeńskiego.  Głównym elementem naszych zajęć stanie się jednak historia Europy w czasie I i II wojny światowej. Będziemy pracować na tekstach kultury, obrazach, źródłach, mapach, itp.
 
Osoba prowadząca: dr Marta Kowalska

Język hiszpański 7-8 SP

 

Osoba prowadząca: mgr Paulina Gacyk

Matematyka 8 SP

Zajęcia mają na celu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty poprzez przypomnienie i utrwalenie wiedzy matematycznej zdobytej w kształceniu podstawowym. Materiał programowy zajęć obejmuje wszystkie obszary edukacji matematycznej zawartej w podstawie programowej dla szkoły podstawowej. Na zajęcia stosowane będą metody pracy aktywizujące takie jak burza mózgów, giełda pomysłów, dyskusja.

Przed każdym modułem z odpowiednim wyprzedzeniem zostanie uczniom przesłany materiał powtórzeniowy, składający się z najistotniejszych dla tematu kolejnego modułu: definicji, wzorów oraz zagadnień problemowych. Na zajęciach będziemy wspólnie przypominać i podsumowywać teorię wymaganą jako podstawę do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz rozwiązywać zadania egzaminacyjne z poprzednich lat.

Harmonogram warsztatów:
– Własności liczb i działania na liczbach;
– Ułamki zwykłe i dziesiętne;
– Jednostki i ich zamiana;
– Procenty;
– Potęgi i pierwiastki;
– Wyrażenia algebraiczne i równania;
– Zadania tekstowe
– Planimetria;
– Planimetria – Twierdzenie Pitagorasa;
– Planimetria – Układ współrzędnych i symetria
– Geometria przestrzenna – Graniastosłupy;
– Geometria przestrzenna – ostrosłupy;
– Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa.

Osoba prowadząca: mgr Beata Basińska

Biologia 7-8 SP

Im dalej tym trochę trudniej, ale ciekawiej……bo tyle już wiemy!                                                                  

… o wodzie, ogniu i powietrzu….praca metodą projektu.

Woda – substancja, która zapewnia funkcjonowanie organizmów.
– Woda jako składnik organizmów żywych zapewniająca funkcjonowanie wszystkich układów ciała. Zanieczyszczenia wód, o organizmach wodnych i zróżnicowaniu i przystosowaniach.
   a) Komórkowa budowa organizmów – zawartość wody w komórkach.
   b) Skóra jako powłoka ochronna organizmu – rola wody, funkcje gruczołów.
   c) Układ pokarmowy – woda jako rozpuszczalnik.
   d) Trawienie i wchłanianie pokarmu przy udziale wody.

– Krew – cudowna tkanka…… budowa i funkcje.
   a) Rola wody w funkcjonowaniu układu krwionośnego

– Rola wody w termoregulacji.
   a) Układ wydalniczy … wydalanie, a wydzielanie.
– Środowiska życia organizmów – gdzie żyją organizmy?
– Czynniki biotyczne i abiotyczne, a funkcjonowanie organizmów.
   a) Zakres tolerancji organizmów- co to znaczy
   b) Rodzaje ekosystemów. Równowaga w ekosystemie.
   c) Zależności między organizmami.
– Obieg wody w przyrodzie. Zanieczyszczenia wód-  projekt. Życie w wodzie – przystosowania organizmów. Czy życie w wodzie jest łatwiejsze?
– Gospodarowanie zasobami wody – elementy zrównoważonego rozwoju.

Powietrze – mieszanina gazów i podstawowy składnik przyrody nieożywionej.
– Budowa i skład powietrza
– Sposoby oddychania organizmów
   a) Budowa układów oddechowych organizmów na wybranych przykładach.
– Oddychanie komórkowe . Dlaczego każda komórka oddycha?
– Ochrona środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie powietrza – kto i dlaczego?

Ziemia – środowisko życia organizmów. Warunki życia na Ziemi – kiedy, jak powstała nasza planeta? Przystosowania organizmów do warunków życia.

Ogień – żywioł warunkujący życie. Procesy energetyczne zachodzące w komórkach. Oddychanie komórkowe. Spalanie i utlenianie w komórkach- różne rodzaje energii.

Elementy genetyki, nauki o dziedziczeniu. Podwójna helisa i nie tylko…

Osoba prowadząca: mgr Iwona Bazydło

Geografia 7-8 SP

Na zajęciach będziemy przyglądać się krajobrazom świata i Polski. Będzie to spojrzenie przede wszystkim na elementy środowiska przyrodniczego, ale także na wykorzystanie środowiska przez człowieka i wzajemne oddziaływanie środowiska i  człowieka. Wybór omawianych regionów, państw będzie w dużej części dostosowany do zainteresowań uczniów.

Osoba prowadząca: mgr Marta Konfederak

Fizyka 7 SP

 

Osoba prowadząca: dr Andrzej Mazan

Fizyka 8 SP

 


Osoba prowadząca: dr Andrzej Mazan

Chemia 7 SP

 

Osoba prowadząca: dr Maria Misiak

Chemia 8 SP

 

Osoba prowadząca: dr Maria Misiak

Informatyka 7-8 SP

 

Osoba prowadząca: mgr Łukasz Kowalski

Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8 SP

 

Osoba prowadząca: mgr Elżbieta Cyganek

Warsztaty artystyczne 4-8 SP

Na warsztatach poprzez ćwiczenia poznamy różne techniki sztuki klasycznej. Skupimy się na ćwiczeniach manualnych, które doprowadzą uczestników do samodzielnego wykonania ikony Matki Bożej, Anioła lub świętego patrona.

Osoba prowadząca: mgr Elżbieta Cyganek

Warsztaty dla uczniów LO

Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy mailowo lub telefonicznie:

e-mail: rejestracja@ksr.edu.pl
tel. 885 373 381.

Język polski LO

Program warsztatów obejmuje wszystkie epoki literackie ze szczególnym uwzględnieniem epok najnowszych, co daje możliwość maturzystom na powtórzenie i przypomnienie materiału, a uczniom klas młodszych na szersze, krytyczne spojrzenie na pisarski dorobek ludzkości.

Podczas zajęć uczestnicy będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności potrzebne do analizy i interpretacji prozy, liryki i dramatu, będą również ćwiczyć rozumienie tekstu czytanego, poprzez rozwiązywanie i omawianie testów maturalnych.

Słuchacze będą mieli również możliwość zmierzenia się z próbnymi maturami, które będą sprawdzane przez egzaminatora maturalnego, jak również konsultacji dotyczących egzaminu.

Ramowy program spotkań:

– Epoki literackie wprowadzenie i przypomnienie.
– Co łączy bohaterów?
– Romantyczna konwencja mówienia o miłości.
– Motyw kłótni w literaturze.
– Rozumienie tekstu czytanego – ćwiczenia.
– Sposoby przedstawiania intelektualistów w literaturze.
– Labirynt – przestrzeń zapraszająca do odkryć czy pułapka bez wyjścia?
– Określ, jaki problem podejmuje autor… ćwiczenia z tekstem.
– Czy w miłości lepiej słuchać głosu rozsądku, czy też oddać się namiętności?
– Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.
– Określ, jaki problem podejmuje autor… ćwiczenia z tekstem.
– Czy szczególne okoliczności mogą usprawiedliwić postępowanie sprzeczne z podstawowymi zasadami etyki?
– Rozumienie tekstu czytanego – ćwiczenia.
– Relacje między narratorem a światem przedstawionym.

Osoba prowadząca: mgr Magdalena Waleszczyńska

Historia LO
 
Na warsztatach przyjrzymy się jeszcze raz całej historii powszechnej od starożytności do czasów współczesnych. Warsztaty te mają na celu przede wszystkim przygotowanie licealistów do matury z historii.
 
Osoba prowadząca: dr Marta Kowalska

Filozofia LO

Warsztaty z filozofii przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą poznać szczyty ludzkiego i swojego myślenia. Chcą poznać ostateczne zasady rozumienia  wszystkiego. Są to zajęcia dla odważnych, którzy nie boją się skonfrontować swojego myślenia z geniuszami europejskiego intelektu. Są to zajęcia dla tych, którzy nie boją się latać, są dociekliwi, mają mnóstwo pytań. Na naszych zajęciach będziemy szukać na nie odpowiedzi, których kryterium jest prawda. Chcemy budzić głód prawdy i próbować ją zaspokoić. Na tym polega piękno i sens życia.

Nie waham się powiedzieć, że są to zajęcia dla każdego, pod warunkiem, że chcesz się wznieść ponad komputer, stół, siebie, ziemię, wszechświat….

Za warsztaty z filozofii nie naliczamy opłat 🙂

Osoba prowadząca: dr Andrzej Mazan

Język angielski LO

Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów z klas Liceum przygotowujące do matury podstawowej. Zakres zajęć obejmuje tematy maturalne oraz powtórkę gramatyki. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności mówienia, czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz pisania.

Osoba prowadząca: mgr Marta Kodura

Język angielski LO PR

Warsztaty z elementami metodyki projektu w realizacji programu języka angielskiego klasach licealnych z integracją metody CLIL i ICT w Kolegium Św. Rodziny.

 

Warsztaty mają na celu rozwinięcie kompetencji językowych w obszarze języka angielskiego na poziomie B2 z wykorzystaniem metody projektu. Metoda projektowa wykorzystuje szereg kompetencji, łączy dziedziny nauki oraz pozwala na wykorzystanie i rozwój wielu umiejętności ucznia. Młody człowiek planujący realizację projektów, przeprowadzanie ankiet, obserwujący rezultaty potrafi samodzielnie myśleć, analizować zjawiska, stąd akademickie zrozumienie coraz bardziej złożonych zjawisk społecznych staje się coraz bardziej dostępne. 

Planowane warsztaty pozwolą na opanowanie części materiału egzaminacyjnego i maturalnego. Będziemy pracować w oparciu o wysokiej jakości materiały językowe, maturalne karty pracy z wykorzystaniem zadań z matur. Poznamy formy wypowiedzi pisemnych wymaganych na egzaminie maturalnym i końcoworocznym, uczniowie będą pisali każdą z wymaganych form na zajęciach. Rozwiniemy także umiejętności słuchania i aktywnej komunikacji werbalnej. Nasze prace będziemy publikować na blogu grupy i w innych ciekawych formach.
 

Osoba prowadząca: mgr Marta Kodura

Język hiszpański LO PP i PR

Podczas warsztatów będziemy rozwijać umiejętności komunikacji, czytania, pisania oraz słuchania w języku hiszpańskim. Każdy z tych elementów będzie połączony z poprawnym użyciem gramatyki i słownictwa. Szczególnie ważna jest dla mnie komunikacja aby język hiszpański mógł być wykorzystany przez was w życiu codziennym np. podczas podróży.

Celem zajęć jest to, aby uczniowie oswoili się z językiem hiszpańskim i aby zaczęli jak najszybciej komunikować się po hiszpańsku. Od samego początku będziemy rozmawiać po hiszpańsku, aby egzamin ustny nie był dla nikogo stresującym wydarzeniem.  Zajmiemy się też ważniejszymi zagadnieniami gramatycznymi, które są niezbędne do wytłumaczenia przez nauczyciela.

Planujemy podział na 2 grupy, zgodnie z umiejętnościami uczniów – grupa podstawowa i średnio-zaawansowana. Poziom zajęć będzie dostosowany do umiejętności i poziomu językowego grupy. Chcemy, aby każdy mógł rozwijać znajomość języka w odpowiednim  dla siebie tempie i aby zajęcia dały mu jak najwięcej satysfakcji.

Osoba prowadząca: mgr Paulina Gacyk

Geografia  LO

Na zajęciach będziemy zajmować się zagadnieniami z szeroko rozumianego zakresu rozszerzonego geografii. Będzie to przede wszystkim geografia fizyczna – elementy środowiska przyrodniczego. Treści mogą być dostosowane do zainteresowań i potrzeb uczniów.

Osoba prowadząca: mgr Marta Konfederak

Matematyka 1-2 LO

 

Matematyka 3-4 LO

 

Osoba prowadząca: mgr Tomasz Ładziński

Informatyka LO

Informatyka to nieograniczone możliwości dla każdego z nas. Na zajęciach będziemy posługiwali się oprogramowaniem użytkowym, pakietem biurowym (Micrsoft Office, Libre Office), oprogramowaniem do tworzenia grafik, zaproszeń czy plakatów. Porozmawiamy sobie o danych osobowych i bezpiecznym surfowaniu w sieci. Oczywiście portale społecznościowe na których jesteśmy też będą częścią naszych spotkań.

Osoba prowadząca: mgr  inż. Łukasz Kowalski

Fizyka LO

– Na warsztatach z fizyki będziemy zajmować się wybranymi przykładami organizacji ruchu ciał opracowanymi i wymyślonymi przez wybitnych światowych fizyków. Pokażemy co z tych pomysłów wynika i jak można je zastosować. Na poziomie szkoły średniej będą to przykłady ruchu niewidzialnego.
– Kilka słów wyjaśnienia o schemacie fizyki jako obrazie przyrody.
– Wszyscy widzimy, że przyroda jest zmienna. Cechą zmienności jest ruch
a) Ruch ciału może być nadany z zewnątrz i wtedy ciało dysponuje nadaną ilością.
b) Ale też ciało może mieć zasadę ruchu w sobie jak np. roślina, zwierzę, człowiek. Takimi zjawiskami zajmuje się biologia.
– Fizyka zajmuje się opisem ruchu ciał bez wewnętrznego źródła, obiektami bezwładnymi mającymi w sobie nadany ruch przez popchnięcie, zahamowanie, odkształcenie.
– Fizyka szuka reguł, aby te zmiany opisać, szuka stałych związków pomiędzy wielkościami, jakie może zmierzyć. Nazywane są one prawami i wiązane z nazwiskami fizyków, którzy je sformułowali. Spróbujemy na warsztatach poznać najważniejsze z nich w różnych działach fizyki.
– Dzielimy fizykę ze względu na ROZMIAR poruszających się ciał..
a) Gdy opisuje ruchy małych i dużych ciał, planet, gwiazd, galaktyk, to zajmujemy się mechaniką i grawitacją.
b) Gdy opisujemy ruch atomów i drobin zmieniających się pod wpływem ciepła, to jesteśmy w termodynamice.
c) Gdy śledzimy ruch cząstek naładowanych elektrycznie, to tkwimy w elektrodynamice i magnetyzmie.
d) Gdy zajmuje nas ruch drgający i fale to wkraczamy w akustykę, optykę i elektromagnetyzm.
e) Gdy opisujemy ruch cząstek w atomach jesteśmy w fizyce atomowej.
f) Gdy zajmujemy się środkiem atomów, czyli jądrem i jego przemianami jesteśmy w fizyce jądrowej.
g) Na końcu jest fizyka kwantowa, która opisuje zderzenia i przemiany najmniejszych cząstek przyrody.

Osoba prowadząca: dr Andrzej Mazan

Chemia LO

 

Osoba prowadząca: dr Maria Misiak

Biologia LO

Warsztaty z elementami metodyki eksperymentu i projektu w realizacji programu biologii klas licealnych z integracją metody CLIL w Kolegium Św. Rodziny.
 
Warsztaty mają na celu zapoznanie uczniów z wiedzą na temat zjawisk i fenomenu natury z wykorzystaniem metody CLIL (wykorzystania języka angielskiego), narzędzi ICT (informatycznych) oraz metodyki planowania i wykonywania doświadczeń, które stanowią sedno sposobu poznawczego w biologii i dominują w nauczaniu jej na całym świecie. 

Metoda projektowa i eksperymentalna wykorzystuje szereg kompetencji, łączy dziedziny nauki oraz pozwala na wykorzystanie i rozwój wielu umiejętności ucznia. Młody człowiek planujący doświadczenia i obserwujący rezultaty potrafi samodzielnie myśleć, analizować zjawiska, stąd akademickie zrozumienie coraz bardziej skomplikowanych pojęć staje się coraz bardziej dostępne, otwiera drzwi do kolejnych etapów wiedzy. Uczniowie rozwijają także umiejętności manipulacyjne, oceniane i wykorzystywane w dalszych etapach edukacji.

Planowane warsztaty pozwolą na opanowanie części materiału egzaminacyjnego i maturalnego. Podczas zajęć przygotujemy się do realizacji projektu egzaminacyjnego, ew. do konkursów licealnych oraz będziemy pracować na maturalnych kartach pracy.
 
Osoba prowadząca: mgr Marta Kodura