W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 uruchamiamy kolejny już cykl zajęć warsztatowych dla uczniów Kolegium Św. Rodziny… i nie tylko. Ich celem jest poznanie mądrości Bożej w świecie stworzonym. Chcemy wspierać uczniów w rozwoju ich intelektu i talentów, a ponadto oferujemy przygotowanie do egzaminów zewnętrznych: egzaminu ósmoklasisty i matury.

Uczeń nadal będzie realizował podstawę programową w domu, która zakończy się egzaminem klasyfikacyjnym.

Proponujemy podział na grupy różnowiekowe w zależności od przedmiotu. Poniższa oferta nie musi być ofertą ostateczną. Jeżeli pojawią się ciekawe propozycje jesteśmy gotowi podjąć się wyzwania, żeby uruchomić kolejne warsztaty.

Warsztat zostanie uruchomiony jeżeli zbierze się co najmniej 5 uczestników.

KOSZT ZAJĘĆ

Koszt zajęć to 15 zł za 1 godz. lekcyjną zajęć; (dla uczniów Kolegium) i 30 zł za godzinę zajęć (dla innych zainteresowanych).

Zajęcia rozpoczną się w październiku.

ZAPISY

Zapisy przyjmowane są mailowo do końca września. Szczegółowy plan i tematyka warsztatów zostanie przekazana zainteresowanym.

OFERTA WARSZTATÓW DOTYCZY PONIŻSZYCH GRUP WIEKOWYCH:

 

 

OFERTA DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ:

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
warsztaty historyczne mgr Wioletta Smykla wtorek, godz. 10.00 – 11.00/
co 2 tygodnie
Jeśli chcielibyście się dowiedzieć, jak zrobić mumię, albo co ma wspólnego ryż i czas, a może mielibyście ochotę poczuć się jak średniowieczny mnich, lub pograć w gry swojej babci ? Może ciekawi jesteście kim był folusznik albo cyrulik? Jeśli tak, to zajrzyjcie na warsztaty historyczne dla najmłodszych. Zapraszamy.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
warsztaty teatralne dr Patrycja Cicha czwartek, godz. 11.00 – 12.30/
co 2 tygodnie
Zabawy teatralne odgrywają niebagatelną rolę w kształtowaniu takich umiejętności jak koncentracja, współdziałanie w grupie, kreatywność i wrażliwość na słowo. Podczas warsztatów dzieci poznają podstawowe techniki teatralne takie jak drama, stop-klatka, pantomima. Będą ćwiczyły pamięć i staranne posługiwanie się językiem polskim. Każdym zajęciom towarzyszyć będzie aktywność ruchowa i plastyczna.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
język angielski mgr Judyta Machnicka-Mdoma czwartek, godz. 10.00 – 10.45/
1 x tygodniu
Zajęcia z języka angielskiego będą bazowały na metodzie D-method.  Na tym etapie skupimy się na poszerzaniu słownictwa, które będzie bazą do komunikowania się i wprowadzania zasad gramatycznych w późniejszych etapach nauki.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
geografia mgr Marta Konfederak środa, godz. 13.00 – 13.45/
co 2 tygodnie
Warsztaty zatytułowane Krajobrazy Polski mają na celu przybliżyć najmłodszym krainy Polski. Dzieci będą miały możliwość poznać krajobraz naturalny i kulturowy, środowisko przyrodnicze i działalność człowieka w środowisku. Przyjrzymy się pięknu i bogactwu regionów Polski, odkryjemy różnorodność zwyczajów, tradycji i języka.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
Tematyczne Warsztaty Plastyczno-Techniczne mgr Magdalena Waleszczyńska czwartek, godz. 11.00 – 12.30/
1 x miesiącu

Celem zajęć jest przygotowanie się do najważniejszych wydarzeń liturgicznych poprzez aktywności plastyczno-techniczne. Uczestnikom warsztatów zostanie przybliżona wiedza o tradycji katolickiej wpisanej w polską kulturę. Główny nacisk będzie kładziony na rozwój umiejętności przez aktywizację artystyczną i interakcje międzyosobowe. Podczas twórczych działań dzieci będą miały możliwość swobodnej wymiany myśli pod okiem doświadczonego nauczyciela.
Warsztaty są skierowane do dzieci, które lubią działania plastyczne, jak i do tych, które potrzebują wsparcia i motywacji do pracy twórczej. Uczestnicy zajęć będą tworzyli jedną grupę, zróżnicowaną pod względem wiekowym. Dzięki temu osoby będą mogły rozwijać umiejętności, które nie są rozwijane w „tradycyjnej” szkole. Na warsztatach każde dziecko znajdzie zajęcie dla siebie i będzie mogło wykazać się swoja twórczą i samodzielną pracą. Natomiast dla rodziców każde zajęcia będą wiązały się z oczekiwaniem na owoce pracy twórczej swoich dzieci i cieszeniem się ich rezultatem nie tylko w domowym zaciszu.

 


OFERTA DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
matematyka dr Andrzej Waleszczyński środa, godz. 11.45 – 12.30/
co 2 tygodnie
Warsztaty są skierowane do uczniów klas IV i V szkoły podstawowej. Uczniom klas czwartych pomogą zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami z podstawy programowej, a uczniom klas piątych umożliwią utrwalenie i pogłębienie rozumienia znanych już zagadnień z zakresu matematyki. Głównym celem zajęć jest oswojenie dzieci z myśleniem matematycznym i rozwinięciem umiejętności stosowania pojęć matematycznych.

Zajęcia będą prowadzone metodą play and learn (baw się i ucz) w ujęciu integracyjnym. Oznacza to, że na warsztatach będą pojawiały się m. in. elementy języka angielskiego, filozofii i historii. Spotkania zaprojektowane są tak, że bardziej przypominają zajęcia ruchowe i plastyczno-techniczne niż klasyczne nauczanie szkolne oparte o kartkę i długopis.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
język polski mgr Magdalena Waleszczyńska wtorek, godz. 13.00 – 13.45/
1 x tygodniu
Program zajęć obejmuje treści nauczania zawarte w podstawie programowej. Uczestnicy będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności potrzebne do analizy i interpretacji prozy, liryki i dramatu. Tematyka zajęć będzie również skoncentrowana na kształcenie językowe (gramatyka i ortografia), jak również na retorykę i stylistykę praktyczną (wypowiedź pisemna).

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
historia mgr Małgorzata Trojanowska czwartek, godz. 14.30 – 16.00/
co 2 tygodnie
Warsztaty  skierowane są szczególnie do uczniów zainteresowanych poznaniem przeszłości. Mają na celu poszerzenie wiedzy z historii regionu, Polski, Europy i świata. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli poznać najważniejszych bohaterów związanych z historią Polski oraz przybliżyć sobie wydarzenia, które w tamtym czasie miały miejsce.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
język angielski mgr Marta Kodura wtorek, godz. 14.15 – 15.00
1 x tygodniu
Zajęcia będą prowadzone metodą CLIL – jest to metoda zintegrowanego nauczania przedmiotu i języka (Content and Language Integrated Learning) z naciskiem na English-communicative skills.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
zajęcia komputerowe w języku angielskim
Computer Technologies [English]
Emmanuel Mdoma środa, godz. 10.00 – 10.45/
co 2 tyg.

The objective of this program is to build a basic understanding of Computer Technologies with a focus on Programming Basics and Logical Arithmetic. The course is structured in such a way that it combines learning and putting to practice that has been learned through group and individual activities.
At completion, the learner will be able to write small computer programs with a clear understating of programming logic and syntax. This program is aimed at encouraging learners to be positive  and creative in their day-to-day use of computer technologies.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
warsztaty biologiczno-przyrodnicze mgr Iwona Bazydło czwartki ,godz. 16.00 – 17.30 /
co 2 tyg.
Na warsztatach będziemy uczyć się czerpać mądrość płynącą z natury, przyglądając się cudom otaczającego nas świata. Poznamy elementy przyrody  nieożywionej i  ożywionej; budowę organizmów od organelli  komórkowych począwszy, zgłębimy funkcjonowanie mikro i makroświata, oraz  organizmu człowieka.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
geografia mgr Marta Konfederak środa, godz. 13.00 – 14.30/
co 2 tygodnie
Warsztaty skierowane są głównie do uczniów klas 5 i 6 SP. Na zajęciach przyjrzymy się krajobrazom świata. Poznamy zróżnicowanie przyrodnicze Ziemi – zróżnicowanie klimatu, świata roślin. Zobaczymy jak człowiek wykorzystuje środowisko. Odkryjemy Europę.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
Tematyczne Warsztaty Plastyczno-Techniczne mgr Magdalena Waleszczyńska czwartek, godz. 11.00 – 12.30/
1 x miesiącu

Celem zajęć jest przygotowanie się do najważniejszych wydarzeń liturgicznych poprzez aktywności plastyczno-techniczne. Uczestnikom warsztatów zostanie przybliżona wiedza o tradycji katolickiej wpisanej w polską kulturę. Główny nacisk będzie kładziony na rozwój umiejętności przez aktywizację artystyczną i interakcje międzyosobowe. Podczas twórczych działań dzieci będą miały możliwość swobodnej wymiany myśli pod okiem doświadczonego nauczyciela.
Warsztaty są skierowane do dzieci, które lubią działania plastyczne, jak i do tych, które potrzebują wsparcia i motywacji do pracy twórczej. Uczestnicy zajęć będą tworzyli jedną grupę, zróżnicowaną pod względem wiekowym. Dzięki temu osoby będą mogły rozwijać umiejętności, które nie są rozwijane w „tradycyjnej” szkole. Na warsztatach każde dziecko znajdzie zajęcie dla siebie i będzie mogło wykazać się swoja twórczą i samodzielną pracą. Natomiast dla rodziców każde zajęcia będą wiązały się z oczekiwaniem na owoce pracy twórczej swoich dzieci i cieszeniem się ich rezultatem nie tylko w domowym zaciszu.


OFERTA DLA KLAS 7-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
język polski mgr Magdalena Waleszczyńska wtorek, godz. 10.00 – 11.30/
co 2 tygodnie
Program zajęć obejmuje treści nauczania zawarte w podstawie programowej. Tematyka zajęć będzie skoncentrowana na kształcenie literackie, językowe (gramatyka i ortografia), jak również na retorykę i stylistykę praktyczną (wypowiedź pisemna). Podczas zajęć uczestnicy będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne w przygotowaniu się do Egzaminu Ósmoklasisty. Od uczestników będzie wymagana znajomość omawianych lektur. Podczas warsztatów będą poruszane wybrane zagadnienia z danego dzieła literackiego.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
historia mgr Małgorzata Trojanowska czwartek, godz. 14.30 – 16.00/
co 2 tygodnie
Warsztaty  skierowane są szczególnie do uczniów zainteresowanych poznaniem przeszłości. Mają na celu poszerzenie wiedzy z historii regionu, Polski, Europy i świata. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli poznać najważniejszych bohaterów związanych z historią Polski oraz przybliżyć sobie wydarzenia, które w tamtym czasie miały miejsce.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
matematyka dr Andrzej Mazan środa, godz. 11.00 – 12.30/
co 2 tygodnie
Warsztaty obejmować będę wybrane zagadnienia z podstawy programowej, przede wszystkim te, które sprawiają szczególne trudności lub są wyjątkowo ciekawe dla uczestników warsztatów.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
fizyka dr Andrzej Mazan środa, godz. 12.45 – 14.15/
co 2 tygodnie
Warsztaty obejmować będę wybrane zagadnienia z podstawy programowej, przede wszystkim te, które sprawiają szczególne trudności lub są wyjątkowo ciekawe dla uczestników warsztatów.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
chemia dr Maria Misiak środa, godz. 9.30 – 11.00/
co 2 tygodnie
Warsztaty chemiczne przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych chemią.  Tematyka zajęć dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej, dlatego zajęcia te mają też na celu przygotowanie uczniów do egzaminu klasyfikacyjnego. Ponadto prowadzone będą zajęcia laboratoryjne, które pozwolą na powtórzenie i utrwalenie określonego zakresu wiedzy poprzez zastosowanie jej w działaniach praktycznych.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
geografia mgr Marta Konfederak środa, godz. 9.00 – 10.30/
co 2 tygodnie
Na warsztatach uczniowie przyjrzą się zagadnieniom przewidzianym w podstawie programowej. Zajmiemy się głównie charakterystyką środowiska przyrodniczego i gospodarką Polski, a następnie charakterystyką wybranych państw świata.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
warsztaty biologiczno-przyrodnicze mgr Iwona Bazydło czwartki / godz. 16.00 – 17.30
co 2 tyg.
Na warsztatach będziemy uczyć się czerpać mądrość płynącą z natury, przyglądając się cudom otaczającego nas świata. Poznamy elementy przyrody  nieożywionej i  ożywionej; budowę organizmów od organelli  komórkowych począwszy, zgłębimy funkcjonowanie mikro i makroświata, oraz  organizmu człowieka.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
język angielski mgr Marta Kodura wtorek lub czwartek w zależności od poziomu
co 2 tyg.
Zajęcia będą prowadzone metodą CLIL – jest to metoda zintegrowanego nauczania przedmiotu i języka (Content and Language Integrated Learning) z naciskiem na English-communicative skills.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
język niemiecki mgr Agata Zdunek czwartek / godz. zależy od poziomu
1 x tyg.

Zapraszam na warsztaty uczniów, którzy jeszcze nie uczyli się języka niemieckiego. Po roku nauki będziecie potrafili przedstawić się, powiedzieć gdzie mieszkacie, skąd pochodzicie, ile macie lat, opowiedzieć o swojej rodzinie i zainteresowaniach, powiedzieć co lubicie jadać, jaki jest wasz rozkład dnia i czym jeździcie  na zajęcia i na wakacje. Będziecie umieli zamówić obiad w restauracji i przeprowadzić rozmowę ze sprzedawcą w sklepie.
Zachęcam też wszystkich, którzy uczyli się już języka niemieckiego do dalszej nauki. Będziemy trenować wszystkie sprawności językowe czyli czytanie, słuchanie, pisanie i przede wszystkich mówienie. Znane już struktury i nowe słownictwo będziemy ćwiczyć w dialogach i scenkach, w końcu odważycie się mówić po niemiecku, a nie tylko uczyć się słówek i gramatyki. Poznamy też zabytki i kulturę Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Na zajęciach dla początkujących i dla zaawansowanych będziemy zawsze korzystać z tablicy interaktywnej, ćwiczyć rozumienie na krótkich filmikach i robić ćwiczenia on-line z pomocą smartfonów. Nie będziecie się nudzić!

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
język hiszpański mgr Paulina Gacyk czwartek, godz. zależy od poziomu
1 x tyg.
Podczas warsztatów z języka hiszpańskiego będziemy rozwijać umiejętności komunikacji, czytania, pisania oraz słuchania w języku hiszpańskim. Każdy z tych elementów będzie połączony z poprawnym użyciem gramatyki i słownictwa. Część zajęć poświęcona będzie przygotowaniu uczniów do egzaminów przedmiotowych z języka. Uczniowie będą mogli zapoznać się z formą egzaminów ustnych i skonsultować swoje wątpliwości. Planujemy podział na 2 lub 3 grupy, zgodnie z umiejętnościami uczniów- grupa podstawowa i średnio-zaawansowana. Istnieje także możliwość utworzenia grupy podstawowej, która będzie zaczynać całkowicie od zera.  Grupa ta dedykowana byłaby dla uczniów, którzy nigdy nie uczyli się hiszpańskiego lub chcieliby powtórzyć podstawy.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
zajęcia komputerowe w języku angielskim
Computer Technologies [English]
Emmanuel Mdoma środa / godz. 10.00 – 10.45
co 2 tyg.

The objective of this program is to build a basic understanding of Computer Technologies with a focus on Programming Basics and Logical Arithmetic. The course is structured in such a way that it combines learning and putting to practice that has been learned through group and individual activities.
At completion, the learner will be able to write small computer programs with a clear understating of programming logic and syntax. This program is aimed at encouraging learners to be positive  and creative in their day-to-day use of computer technologies.

 


OFERTA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
język polski mgr Magdalena Waleszczyńska wtorek, godz. 10.00 – 11.30/
2 x miesiącu

Podczas zajęć uczestnicy będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności potrzebne do analizy i interpretacji prozy, liryki i dramatu; będą również ćwiczyć rozumienie tekstu czytanego poprzez rozwiązywanie i omawianie testów maturalnych.
Program warsztatów obejmuje wszystkie epoki literackie ze szczególnym uwzględnieniem epok najnowszych, co daje możliwość maturzystom na powtórzenie i przypomnienie materiału, a uczniom klas młodszych na szersze, krytyczne spojrzenie na pisarski dorobek ludzkości.
Słuchacze będą mieli możliwość zmierzenia się z próbnymi maturami, które będą sprawdzane przez egzaminatora maturalnego, jak również konsultacji dotyczących egzaminu ustnego z języka polskiego.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
historia mgr Wioletta Smykla wtorek, godz. 11.45 – 13.15/
2 x miesiącu
W tym roku warsztaty będą subiektywną podróżą przez epoki  historyczne, ukazane przez pryzmat historii ludzi, bohaterów dnia codziennego. Ludzi często zapomnianych, którzy swoim życiem pokazali, jak należy żyć, aby służyć ojczyźnie i innym ludziom, zachowując godność człowieka, często w obliczu grożącej śmierci.
Podczas zajęć uczestnicy będą zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne do analizy wydarzeń historycznych, które często mają odniesienie do czasów nam współczesnych. Wszak historia magistra vitae est.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
język angielski mgr Marta Kodura czwartek, godz. 15.30 – 17.00
2 x miesiącu
Zajęcia będą prowadzone metodą CLIL – jest to metoda zintegrowanego nauczania przedmiotu i języka (Content and Language Integrated Learning) z naciskiem na MATURA skills.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
biologia mgr Marta Kodura czwartek, godz. 15.30 – 17.00/
co 2 tyg.
Na warsztatach podejmiemy tematykę najciekawszych zagadnień z genetyki, biotechnologii, ekologii i ewolucjonizmu. Zajmiemy się również przygotowaniem do matury rozszerzonej z tego przedmiotu.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
chemia dr Maria Misiak środa, godz. 9.30 – 11.00/
co 2 tygodnie
Warsztaty chemiczne przeznaczone są dla uczniów zainteresowanych chemią.  Tematyka zajęć dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej, dlatego zajęcia te mają też na celu przygotowanie uczniów do egzaminu klasyfikacyjnego, jak i maturalnego. Ponadto prowadzone będą zajęcia laboratoryjne, które pozwolą na powtórzenie i utrwalenie określonego zakresu wiedzy poprzez zastosowanie jej w działaniach praktycznych.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
geografia mgr Marta Konfederak środa, godz. 9.00 – 10.30/
co 2 tygodnie
Warsztaty przeznaczone są głównie dla uczniów, którzy przygotowują się do matury z tego przedmiotu, ale również dla innych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę. Na warsztatach zajmiemy się zagadnieniami dotyczącymi geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Część zajęć będzie powtórzeniem treści – zwłaszcza tych, które okazują się dla uczniów najtrudniejsze (skala, wysokość Słońca nad horyzontem, czas słoneczny i inne). Pozostałe zajęcia będą poświęcone rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
matematyka dr Andrzej Mazan środa, godz. 11.00 – 12.30/
co 2 tygodnie
Warsztaty obejmować będę wybrane zagadnienia z podstawy programowej, przede wszystkim te, które sprawiają szczególne trudności lub są wyjątkowo ciekawe dla uczestników warsztatów. Na warsztatach uczniowie będą przygotowywali się również do egzaminu maturalnego.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
fizyka dr Andrzej Mazan środa,  godz. 12.45 – 14.15
co 2 tygodnie
Warsztaty obejmować będę wybrane zagadnienia z podstawy programowej, przede wszystkim te, które są wyjątkowo ciekawe dla uczestników warsztatów. Uczniowie będą mieli możliwość otrzymać wsparcie w przygotowaniu do matury.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
wiedza o społeczeństwie dr Andrzej Waleszczyński środa, godz. 10.00 – 11.30/
co 2 tyg.
Program warsztatów zawiera główne zagadnienia współczesnej nauki o społeczeństwie, obejmujące takie kierunki jak socjologia, politologia, prawo i stosunki międzynarodowe. Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby dawały możliwość maturzystom na powtórzenie i przypomnienie materiału, a uczniom klas młodszych na szersze i zarazem krytyczne spojrzenie na społecznopolityczną sytuację na świecie.
W trakcie zajęć uczestnicy będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności potrzebne do zrozumienia zjawisk społecznych i politycznych dokonujących się w Polsce i na świecie. Ważnym elementem warsztatów będą ćwiczenia polegające na analizie i interpretacji współczesnych wydarzeń społecznych.
Słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z zadaniami egzaminacyjnymi i maturalnymi oraz praktycznymi wymogami pisania wypracowań maturalnych.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
język niemiecki mgr Agata Zdunek czwartek, godz. zależy od poziomu/
1 x tyg.
Zapraszam na warsztaty uczniów, którzy jeszcze nie uczyli się języka niemieckiego. Po roku nauki będziecie potrafili przedstawić się, powiedzieć gdzie mieszkacie, skąd pochodzicie, ile macie lat, opowiedzieć o swojej rodzinie i zainteresowaniach, powiedzieć co lubicie jadać, jaki jest wasz rozkład dnia i czym jeździcie  na zajęcia i na wakacje. Będziecie umieli zamówić obiad w restauracji i przeprowadzić rozmowę ze sprzedawcą w sklepie.
Zachęcam też wszystkich, którzy uczyli się już języka niemieckiego do dalszej nauki. Będziemy trenować wszystkie sprawności językowe czyli czytanie, słuchanie, pisanie i przede wszystkich mówienie. Znane już struktury i nowe słownictwo będziemy ćwiczyć w dialogach i scenkach, w końcu odważycie się mówić po niemiecku, a nie tylko uczyć się słówek i gramatyki. Poznamy też zabytki i kulturę Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Na zajęciach dla początkujących i dla zaawansowanych będziemy zawsze korzystać z tablicy interaktywnej, ćwiczyć rozumienie na krótkich filmikach i robić ćwiczenia on-line z pomocą smartfonów. Nie będziecie się nudzić!
Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
język hiszpański mgr Paulina Gacyk czwartek, godz. zależy od poziomu/
1 x tyg.
Podczas warsztatów z języka hiszpańskiego będziemy rozwijać umiejętności komunikacji, czytania, pisania oraz słuchania w języku hiszpańskim. Każdy z tych elementów będzie połączony z poprawnym użyciem gramatyki i słownictwa. Część zajęć poświęcona będzie przygotowaniu uczniów do egzaminów przedmiotowych z języka. Uczniowie będą mogli zapoznać się z formą egzaminów ustnych i skonsultować swoje wątpliwości. Planujemy podział na 2 lub 3 grupy, zgodnie z umiejętnościami uczniów- grupa podstawowa i średnio-zaawansowana. Istnieje także możliwość utworzenia grupy podstawowej, która będzie zaczynać całkowicie od zera.  Grupa ta dedykowana byłaby dla uczniów, którzy nigdy nie uczyli się hiszpańskiego lub chcieliby powtórzyć podstawy.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
język angielski z Native Speaker
English classes with native speaker
Emmanuel Mdoma środa, godz. 12.30 – 13.15/
co 2 tyg.
Topical Conversations in English to improve vocabulary. Designed to help the learners build confidence in speaking and communicating effectively in English.

 

Przedmiot Osoba prowadząca Termin / częstotliwość
zajęcia komputerowe w języku angielskim
Computer Technologies [English]
Emmanuel Mdoma środa, godz. 11.15 – 12.00
co 2 tyg./

The objective of this program is to build a basic understanding of Computer Technologies with a focus on Programming Basics and Logical Arithmetic. The course is structured in such a way that it combines learning and putting to practice that has been learned through group and individual activities.
At completion, the learner will be able to write small computer programs with a clear understating of programming logic and syntax. This program is aimed at encouraging learners to be positive  and creative in their day-to-day use of computer technologies.