Oferta Poradni

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży przy Centrum Rodziny w Łomiankach. Dzieci i młodzież, które są uczniami Kolegium Św. Rodziny mogą skorzystać z 10% zniżki na usługi poradni.

Pomoc udzielana przez Poradnię obejmuje :
– konsultacja psychologiczna
– terapia psychologiczna dzieci i młodzieży
– terapia indywidualna dzieci ze specjalnymi potrzebami
– konsultacje wychowawcze/ rodzicielskie
– psychoterapia indywidualna dzieci dzieci i młodzieży
– psychoterapia indywidualna młodzieży 16+
– psychoterapia dorosłych
– psychoterapia par
– psychoterapia systemowa(rodzinna)
– terapia integracji sensorycznej
– terapia ręki
– terapia neurologopedyczna
– terapia logopedyczna
– terapia pedagogiczna
– terapia neurobiologiczna- Metoda Krakowska
– komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC
– trening umiejętności społecznych
– trening zastępowania agresji
– warsztaty grupowe integracji sensorycznej
– warsztaty czytam i liczę
– diagnoza logopedyczna
– test zagrożenia dysleksją
– diagnoza dysleksji
– diagnoza ADOS-2 spektrum autyzmu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
– badanie skalą inteligencji Stanford- Binet 5
– badanie Funkcjonalną Skalą Dojrzałości Społecznej
– diagnoza procesów integracji sensorycznej
– wydawanie opinii i zaświadczeń.

 

Oferta