Celem szkół Kolegium św. Rodziny jest wspieranie edukacji domowej, która jest kształceniem dziecka prowadzonym poza szkołą w środowisku domowym. Odrzucamy powszechny model jednolitości, po to, aby wrócić do realizacji powołania każdego człowieka. Opieramy się na równości różnych dróg i w symfonii wielu powołań.

Wspieramy rodziców, którzy rozpoznają potrzeby dziecka, uwzględniają je i kształtują swoje dzieci zgodnie z ich stopniem rozwoju. Rodzice opierając się na łasce płynącej z sakramentu małżeństwa, wyrobieniu moralnym, własnym doświadczeniu i rodzinnej tradycji budują niepowtarzalną relację zaufania, która motywuje dziecko do poznawania. W atmosferze akceptacji, jaką wytwarza dom, dziecko przejmuje zasady rozumienia świata przekazywane przez rodziców w codziennych czynnościach.

Zgodnie z naszymi doświadczeniami i przeprowadzanymi regularnie diagnozami a także wynikami badań psychologicznych o skuteczności przekazu wiedzy decydują relacje międzyosobowe a przede wszystkim relacje rodzinne. Istotny jest przykład jaki dają dzieciom rodzice, jako osoby uczące się, zainteresowane światem. Jak wskazują aktualne badania z zakresu profilaktyki zintegrowanej jakość więzi rodzinnych jest najważniejszym czynnikiem wychowawczym oraz chroniącym przed podejmowaniem przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych. Prymat relacji przed wychowaniem i edukacją jest nie tylko zasadą ogólną obecną w rodzinie, ale dotyczy również jednostkowych sytuacji komunikacyjnych, po to aby respektując godność dziecka nie zburzyć zaufana. Trudności w tym zakresie wynikają często z braku świadomości u rodziców jak istotny jest kontakt z nimi, również dla nastolatków, którzy często demonstrują postawy odwrotne od ich rzeczywistych pragnień.

Łączy nas jedność w wychowaniu do szacunku dla człowieka. Edukacja domowa jest szkołą wzajemnego szacunku. Dzieci uczą się szanować rodziców, którzy stają się przewodnikami w mądrości. Rodzice uczą się szanować dzieci, które krocząc wyznaczoną przez nich drogą stają się coraz dojrzalszymi osobami asymilując uznane w rodzinie wartości. Ten szacunek jest zasadą działania szkół Kolegium św. Rodziny

Szkoły Kolegium św. Rodziny są utworzone do pomocy rodzinom, aby przez wspólnotę zrealizować wyznaczone przez Boga cele. Szkoły Kolegium św. Rodziny dbają o ludzki, katolicki i patriotyczny wymiar kształcenia i wychowania.

W tym duchu będziemy organizować spotkania dla rodziców i uczniów w formach porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Dla rodziców, ponieważ szkole zależy na tym, aby rodzice stawali się coraz lepszymi nauczycielami swoich dzieci: dla uczniów, aby mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach z innymi dziećmi, wykazać się inicjatywą i podzielić się sukcesami.

W celu realizacji wymienionych działań w Kolegium wprowadzone zostały autorskie programy wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Uwzględniają w sposób szczególny potrzeby uczniów z różnymi trudnościami i talentami. Są to program DOM i program ROWER.

Pierwszy z nich opiera się trzech zasadach – DOBRO, OBECNOŚĆ, MIŁOŚĆ. Odnajduje radość we wspólnocie domowej i dzieli wyjątkowymi osiągnięciami. Wzmacnia wolność, inicjatywę i autonomię rodziny.

Drugi program – RODZINNE PROJEKTY EDUKACYJNE rozwija pozytywnie możliwości, dążenia i marzenia poszczególnych członków rodziny w zakresie poznawczym, wychowawczym i profilaktycznym. Metoda projektów rodzinnych pozwala na wyjście z zaklętego kręgu inercji i braku energii poprzez postawienie nowych celów wykraczających poza dotychczasowe schematy życia rodzinnego. Pozwala inaczej zdobywać wiedzę i łączy rodziców i dzieci w nowych kreowanych w rodzinie wartościach.