Rekrutacja

Kilka ważnych informacji

Etapy rekrutacji:

1. Rozmowa rekrutacyjna

Telefonicznie lub mailowo należy umówić się na spotkanie rekrutacyjne. W spotkaniu uczestniczą rodzice oraz Dyrektor Kolegium Św. Rodziny. W przypadku przyjęcia do liceum, w rozmowie uczestniczy również zainteresowany uczeń.

2. Złożenie dokumentów

Z prawej strony znajdują się wnioski do pobrania, które należy czytelnie wypełnić i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie Kolegium. Jeden wniosek dotyczy jednego ucznia.

Wraz z pobranymi ze strony  i wypełnionymi dokumentami należy dostarczyć oryginał ostatniego świadectwa promocyjnego ucznia i zdjęcie do legitymacji w rozmiarze 3×4 cm. 

3. Decyzja i przyjęcie do szkoły

Proces przyjęcia ucznia do Kolegium kończy się wraz ze złożeniem potwierdzenia wpłaty wpisowego w sekretariacie Kolegium i wydaniem decyzji Dyrektora na spełnianie odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego bądź nauki poza szkołą.

Konsultacje przedmiotowe oraz egzaminy końcowe są przeprowadzane bezpłatnie.

Korzystanie z warsztatów oraz tutoringu przez ucznia jest odpłatne wg aktualnego cennika dostępnego w sekretariacie Kolegium.