Warsztaty dla uczniów 4 – 8 SP

 • Cykl warsztatów dla uczniów rozpoczyna się 25 września 2023 r. i trwa do 30 kwietnia 2024 r.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w niewielkich grupach

Zapisy:

e-mail: [email protected]
tel.:  693 571 015

Miesięczny koszt zajęć uzależniony jest od ilości wybranych warsztatów.

 

Warsztaty z języka polskiego są skierowane dla uczniów klas IV-VI. Program zajęć obejmuje treści nauczania zawarte w podstawie programowej. Podczas zajęć uczestnicy będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności potrzebne do analizy i interpretacji prozy, liryki i dramatu. Tematyka zajęć będzie również skoncentrowana na kształcenie językowe (gramatyka i ortografia), jak również na retorykę i stylistykę praktyczną (wypowiedź pisemna).

Program warsztatów:

Ramowy rozkład zajęć (może ulec modyfikacji ze względu na oczekiwania uczestników)

26.09. – Opowieści dziwnej treści… piszemy opowiadania.
03.10. – Opowieści dziwnej treści… opowiadamy.
10.10 – Liście brązowe i rude – ćwiczymy opis przedmiotu.
17.10 – Ćwiczymy opis przedmiotu.
24.10 – W świecie liryki (analiza wybranych wierszy).
31.10 – W świecie liryki c.d.
07.11 – pieśni i piosenki patriotyczne
14.11 – związki frazeologiczne
21.11 – Gramatyka na wesoło.
28.11 – Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa
05.12 – Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa
12.12 – teksty użytkowe
19.12 – Co nam w duszy gra – zajęcia kreatywne.
09.01 – Wybrane podania i legendy polskie
16.01 – Na sali rozpraw. Piszemy rozprawkę.
23.01 – Uwaga! Sąd idzie! – Wygłaszamy przemówienia.
30.01 – Ferenc Molnar – Chłopcy z Placu Broni.
06.03 – Ferenc Molnar – Chłopcy z Placu Broni, c.d.
13.06 – Tajemnice z pamiętników. Zakładamy pamiętnik.
20.03 – Gramatyka, co z głowy nie umyka.
27.03 – John Ronald Reuel Tolkien – Hobbit, czyli tam i z powrotem
03.04 – John Ronald Reuel Tolkien – Hobbit, czyli tam i z powrotem

Osoba prowadząca: mgr Magdalena Waleszczyńska

Osoba prowadząca: mgr Magdalena Perłowska

Osoba prowadząca: mgr Paulina Gacyk

Warsztaty prowadzone interdyscyplinarnie – poza historią poruszymy również tematykę związaną z językiem polskim oraz filozofią.

Na zajęciach odpowiemy sobie na pytanie, co nam dała starożytność oraz odkryjemy skarby średniowiecza. Opowiemy sobie o epoce renesansu i Polsce w czasach tworzenia Konstytucji 3 Maja. Będziemy pracować na tekstach kultury, obrazach, źródłach, mapach, itp.

Osoba prowadząca: dr Marta Kowalska

Celem zajęć będzie przybliżenie uczniom kluczowych dla danego poziomu nauczania zagadnień matematycznych oraz pokazanie ich praktycznych zastosowań. Zajęcia opracowane zostały, aby aktywizować i rozwijać rozumowanie matematyczne uczniów bez podawania gotowych definicji. Głównymi metodami prowadzenia zajęć będą metody czynne ? warsztatowe. Rozbudzają one zaciekawienie i zainteresowanie ucznia, a także uruchamiają spontaniczną aktywność. Metody czynne łączone będą z metodami słownymi, a także problemowymi i zadaniowymi.
Podczas warsztatów będą wykorzystywane następujące formy pracy:
– prace związane z doświadczeniem i eksperymentowaniem (praca na modelach: brył, figur płaskich, osi liczbowej, wagą szalkową, kolorowymi taśmami do budowy kątów, modelami Singapur Math);
– gry dydaktyczne np. Karty Grabowskiego, bingo matematyczne, matematyczne domino (z różnych działów i poziomów), gry kościane, klocki do układania figur płaskich i przestrzennych;
– scenki rodzajowe, pantomima , kalambury;
– konkursy, quizy.

Materiał zajęć obejmuje kluczowe obszary edukacji matematycznej zawartej w podstawie programowej dla klas IV-V:
– Działania na liczbach naturalnych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie);
– Działania na liczbach naturalnych (dzielenie, kolejność wykonywania działań);
– Oś liczbowa i działania na liczbach całkowitych;
– Zapis rzymski liczb, obliczenia zegarowe i kalendarzowe;
– Zbieranie i prezentowanie danych liczbowych;
– Geometria płaska – punkt, odcinek, prosta;
– Geometria płaska – kąty;
– Geometria płaska – wielokąty i ich własności;
– Geometria płaska – trójkąty, czworokąty, pole powierzchni i obwód;
– Ułamki zwykłe;
– Ułamki dziesiętne;
– Graniastosłupy – systematyka i siatki;
– Graniastosłupy – pole powierzchni i objętość.

Osoba prowadząca: mgr Beata Basińska

Matematyczna Odyseja – program warsztatów obejmuje omówienie w autorski i przystępny sposób kluczowych zagadnień z zakresu arytmetyki, algebry i geometrii na poziomie klasy 5 i 6 szkoły podstawowej. Daje to możliwość powtórzenia wiadomości i przećwiczenia nabytych umiejętności przed końcoworocznym egzaminem kwalifikacyjnym.

Podczas zajęć, które będą odbywać się dwa razy w tygodniu: stacjonarnie i on-line, uczestnicy będą zdobywać wiedzę z zakresu matematyki osadzoną w kontekście historycznym i filozoficznym oraz nabywać umiejętności matematyczne stosowane w praktycznych sytuacjach.

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość nie tylko zmierzyć się z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi, ale także zagadkami logicznymi i zadaniami z konkursu -Kangur matematyczny.

Ramowy program:

– Króliki Fibonacciego (liczby naturalne, całkowite i wymierne, działania na liczbach całkowitych);
– Pan Morse i system dwójkowy (systemy liczbowe: dziesiętny i dwójkowy; dzielenie z resztą; cechy podzielności liczb);
– Mierzenie, mierzenie i jeszcze raz mierzenie (miary długości i ich przeliczanie, stosunek liczb);
– Liczby ABSURDALNE i polowanie na Pana X (liczby wymierne i niewymierne, liczby przeciwne i odwrotne, działania algebraiczne);
– Cienie Talesa (Podobieństwo i proporcja, skracanie ułamków zwykłych);
– Czekolady Pitagorasa, mniam (:P) (twierdzenie pitagorasa, pojęcia: przyprostokątne, przeciwprostokątna; potęgowanie);
– Podwajamy stawkę! (potęgowanie, wzrost wykładniczy, podstawa potęgi, wykładnik potęgi);
– Bitwy Kartezjusza (płaszczyzna kartezjańska, układ współrzędnych; liczba odcięta i rzędna; wykresy, grafy; wykres kartezjański);
– Strażnicy greckiego Pi (obwód, pole – kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło);
– Skrupulant Euklides (Miary kątów figur: trójkąty, prostokąty i wielokąty);
– Kwadrat w przestrzeni (pojęcie objętości, obliczanie objętości prostopadłościanów i ostrosłupów);
– Wspaniała piątka (figury foremne).

Osoba prowadząca: dr Andrzej Waleszczyński

Celem zajęć będzie przybliżenie uczniom kluczowych dla danego poziomu nauczania zagadnień matematycznych oraz pokazanie ich praktycznych zastosowań. Zajęcia opracowane zostały, aby aktywizować i rozwijać rozumowanie matematyczne uczniów bez podawania gotowych definicji. Głównymi metodami prowadzenia zajęć będą metody czynne – warsztatowe. Rozbudzają one zaciekawienie i zainteresowanie ucznia, a także uruchamiają spontaniczną aktywność. Metody czynne łączone będą z metodami słownymi, a także problemowymi i zadaniowymi.
Podczas warsztatów będą wykorzystywane następujące formy pracy:
– prace związane z doświadczeniem i eksperymentowaniem (praca na modelach: brył, figur płaskich, osi liczbowej, wagą szalkową, kolorowymi taśmami do budowy kątów, modelami Singapur Math);
-gry dydaktyczne np. Karty Grabowskiego, bingo matematyczne, matematyczne domino (z różnych działów i poziomów), gry kościane, klocki do układania figur płaskich i przestrzennych;
– scenki rodzajowe, pantomima , kalambury;
– konkursy, quizy.

Materiał zajęć obejmuje kluczowe obszary edukacji matematycznej zawartej w podstawie programowej dla klas VI-VII:
– Działania na liczbach całkowitych (dodawanie i odejmowanie);
– Działania na liczbach całkowitych (mnożenie, dzielenie, kolejność działań);
– Działania na ułamkach (dodawanie i odejmowanie);
– Działania na ułamkach (mnożenie i dzielenie);
– Potęgi i pierwiastki;
– Procenty;
– Wyrażenia algebraiczne;
– Równania;
– Figury płaskie i ich własności;
– Pola figur płaskich;
– Plan, mapa skala;
– Prędkość, droga, czas;
– Bryły – systematyka, pole powierzchni i objętość.

Osoba prowadząca: mgr Beata Basińska

Przyroda to nauka o otaczającym nas świecie, świecie w którym żyjemy, a także o jego funkcjonowaniu, zależnościach i cudzie istnienia. Podczas warsztatów będziemy zgłębiać jej tajniki.

Tematyka warsztatów:
– Substancje wokół nas: woda – cudowna substancja, składnik przyrody nieożywionej i ożywionej. Budowa i właściwości wody. Stany skupienia substancji w przyrodzie.
– Organizmy żywe i ich budowa. Zawartość i rola wody dla życia na Ziemi.
– Procesy życiowe organizmów – określające ich naturę: trawienie, oddychanie, poruszanie, rozmnażanie, wydalanie, wchłanianie.
– Zdrowy styl życia – jak się uczyć, odpoczywać, odżywiać.
– Krajobraz – miejsce do życia, co go tworzy?
– Woda – środowisko życia organizmów: Jak organizmy przystosowują się do życia wodzie. Woda jako składnik organizmów żywych. Woda jako rozpuszczalnik.
– Życie w kropli wody – obserwacje mikroskopowe. Obieg wody w przyrodzie.
– Substancje wokół nas: powietrze: składnik przyrody nieożywionej. Powietrze jest gazem – co to znaczy. Powietrze jako mieszanina gazów. Tlen, składnik powietrza. Oddychanie. Dlaczego i jak oddychamy? rola powietrza w wymianie gazowej.
– Ziemia nasza planeta. Ziemia, gleba, skorupa ziemska – różnice i podobieństwa. Jak powstaje gleba. Mieszkańcy gleby (tu poznamy różne organizmy). Degradacja gleb – kto i dlaczego.
– Ziemia w niebezpieczeństwie – praca metodą projektu.
– Ogień jeden z żywiołów – spalanie i utlenianie jako procesy zachodzące w każdej komórce. I trochę więcej dla ciekawskich.

Osoba prowadząca: mgr Iwona Bazydło

Na zajęciach poznamy podstawowe procesy kształtujące wygląd Ziemi. Dowiemy się, jak powstaje deszcz, śnieg, tęcza, dlaczego wieje wiatr, dlaczego w Polsce nie rosną banany. Będziemy przyglądać się Ziemi z kosmosu – jak porusza się, jakie są tego następstwa. Spojrzymy na różne krajobrazy na Ziemi.

Osoba prowadząca: mgr Marta Konfederak

Osoba prowadząca: mgr Anna Juźwin

Osoba prowadząca: mgr Michał Dziobkowski

Warsztaty z języka polskiego są skierowane do uczniów klas VII-VIII. Program zajęć obejmuje treści nauczania zawarte w podstawie programowej. Tematyka zajęć będzie skoncentrowana na kształcenie literackie, językowe (gramatyka i ortografia), jak również na retorykę i stylistykę praktyczną (wypowiedź pisemna). Podczas zajęć uczestnicy będą zdobywać wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne w przygotowaniu się do Egzaminu Ósmoklasisty. Od uczestników będzie wymagana
znajomość omawianych lektur. Podczas warsztatów będą poruszane wybrane zagadnienia z danego dzieła literackiego.

Program warsztatów:

26.09 – Gatunki literackie.
03.10 – Omówienie wybranych epok literackich.
10.10 – Twórczość Jana Kochanowskiego – Treny.
17.10 – Twórczość Jana Kochanowskiego – Pieśni.
24.10 – Twórczość Jana Kochanowskiego – Fraszki.
31.10 – Ignacy Krasicki – Żona modna.
07.11 – A. Mickieiwcz, Śmierć Pułkownika.
14.11 – A. Mickiewicz – ballady (Świtezianka).
21.11 – A. Mickiewicz – Pan Tadeusz.
28.11 – A. Mickiewicz – Pan Tadeusz.
05.12 – A. Mickiewicz – Pan Tadeusz.
12.12 – A. Mickiewicz – Sonety Krymskie.
19.12 – A. Mickiewicz, Reduta Ordona.
16.01 – A. Mickiewicz- Dziady cz.II.
23.01 – A. Mickiewicz- Dziady cz.II.
30.01 – Charles Dickens, Opowieść wigilijna.
06.02 – Charles Dickens, Opowieść wigilijna.
13.02 – Juliusz Słowacki, Balladyna;
20.02 – Juliusz Słowacki, Balladyna;
27.02 – Duchy w romantycznych utworach literackich.
05.03 – Henryk Sienkiewicz, Latarnik
12.03 – Henryk Sienkiewicz, Latarnik
19.03 – Henryk Sienkiewicz, Quo vadis
26.03 – Henryk Sienkiewicz, Quo vadis
09.04 – Henryk Sienkiewicz, Quo vadis
16.04 – Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
23.04 – Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
30.04 – Podsumowanie warsztatów. Powtórzenie wiadomości.

Osoba prowadząca: mgr Magdalena Waleszczyńska

Osoba prowadząca: mgr  Andrzej Waleszczyński

Warsztaty prowadzone interdyscyplinarnie – poza historią poruszymy również tematykę związaną z językiem polskim oraz filozofią.

Czas poświęcimy na przyjrzenie się decyzjom Kongresu Wiedeńskiego.  Głównym elementem naszych zajęć stanie się jednak historia Europy w czasie I i II wojny światowej. Będziemy pracować na tekstach kultury, obrazach, źródłach, mapach, itp.

Osoba prowadząca: dr Marta Kowalska

Osoba prowadząca: mgr Paulina Gacyk

Warsztaty będą prowadzone interdyscyplinarnie – będziemy poruszać się w różnych dziedzinach, począwszy od muzyki po kino, literaturę, hobby i podróże. Będziemy grać w gry interaktywne, śpiewać ulubione piosenki, czytać i opowiadać. A wszystko to, aby zanurzyć się w kulturze anglosaskiej i coraz swobodniej porozumiewać się w języku angielskim.

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Andrzejewska

Osoba prowadząca: mgr Monika Koziczyńska

Im dalej tym trochę trudniej, ale ciekawiej – bo tyle już wiemy!

– o wodzie, ogniu i powietrzu. Praca metodą projektu.

Woda – substancja, która zapewnia funkcjonowanie organizmów.
– Woda jako składnik organizmów żywych zapewniająca funkcjonowanie wszystkich układów ciała. Zanieczyszczenia wód, o organizmach wodnych i zróżnicowaniu i przystosowaniach.
a) Komórkowa budowa organizmów – zawartość wody w komórkach.
b) Skóra jako powłoka ochronna organizmu – rola wody, funkcje gruczołów.
c) Układ pokarmowy – woda jako rozpuszczalnik.
d) Trawienie i wchłanianie pokarmu przy udziale wody.

– Krew – cudowna tkanka? budowa i funkcje.
a) Rola wody w funkcjonowaniu układu krwionośnego

– Rola wody w termoregulacji.
a) Układ wydalniczy – wydalanie, a wydzielanie.
– Środowiska życia organizmów – gdzie żyją organizmy?
– Czynniki biotyczne i abiotyczne, a funkcjonowanie organizmów.
a) Zakres tolerancji organizmów- co to znaczy
b) Rodzaje ekosystemów. Równowaga w ekosystemie.
c) Zależności między organizmami.
– Obieg wody w przyrodzie. Zanieczyszczenia wód –  projekt. Życie w wodzie – przystosowania organizmów. Czy życie w wodzie jest łatwiejsze?
– Gospodarowanie zasobami wody – elementy zrównoważonego rozwoju.

Powietrze – mieszanina gazów i podstawowy składnik przyrody nieożywionej.
– Budowa i skład powietrza
– Sposoby oddychania organizmów
a) Budowa układów oddechowych organizmów na wybranych przykładach.
– Oddychanie komórkowe . Dlaczego każda komórka oddycha?
– Ochrona środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie powietrza – kto i dlaczego?

Ziemia – środowisko życia organizmów. Warunki życia na Ziemi – kiedy, jak powstała nasza planeta – Przystosowania organizmów do warunków życia.

Ogień – żywioł warunkujący życie. Procesy energetyczne zachodzące w komórkach. Oddychanie komórkowe. Spalanie i utlenianie w komórkach- różne rodzaje energii.

Elementy genetyki, nauki o dziedziczeniu. Podwójna helisa i nie tylko?

Osoba prowadząca: mgr Iwona Bazydło

Na zajęciach będziemy przyglądać się krajobrazom świata i Polski. Będzie to spojrzenie przede wszystkim na elementy środowiska przyrodniczego, ale także na wykorzystanie środowiska przez człowieka i wzajemne oddziaływanie środowiska i  człowieka. Wybór omawianych regionów, państw będzie w dużej części dostosowany do zainteresowań uczniów.

Osoba prowadząca: mgr Marta Konfederak

Osoba prowadząca: dr Andrzej Mazan

Osoba prowadząca: dr Andrzej Mazan

Osoba prowadząca: dr Maria Misiak

Osoba prowadząca: dr Maria Misiak

Osoba prowadząca: mgr Michał Dziobkowski

Osoba prowadząca: mgr Anna Juźwin

Warsztaty z języka rosyjskiego prowadzone są na dwóch poziomach, niezależnie od wieku ucznia. Daje to możliwość rozpoczęcia  nauki języka niezależnie od klasy szkoły podstawowej, czy średniej.

 Poziom A”O” / A”1″- to nauka znaków cyrylicy rosyjskiej, nauka podstaw pisania i czytania na poziomie podstawowym. Nauka pisania zawiera w sobie elementy kaligrafii, niezbędne do poprawnego zapisu, innych niż w języku łacińskim znaków.
Poziom A”2″; B”1″ i B”2″- to kontynuacja nauki dla uczniów szkoły podst. i średniej, którzy już opanowali podstawy nauki j.ros. i pragną kontynuować naukę tego języka, doskonaląc technikę czytania, pisania, a głównie mówienia.
Zakres zajęć obejmuje tematykę zgodną z podstawą programową dla poszczególnych poziomów, dając możliwość zdania egzaminu końcoworocznego w KSR w Łomiankach i wpisu oceny na świadectwo szkolne.
Zajęcia mają na celu ćwiczenie i doskonalenie  kompetencji językowych w obszarach jęz. rosyjskiego na poziomach B”1″ i B”2″, a także przygotowania ucznia do egzaminu maturalnego, na poziomie podst. i rozszerzonym.
Jest również możliwość wyboru zajęć przygotowujących do Państwowego  Egzaminu na Certyfikat na poziomach : A”2″, B”1″ i B’2″.
 Zajęcia prowadzi doświadczony nauczyciel dyplomowany ze stopniem egzaminatora języka rosyjskiego na poziomie maturalnym.

 

Osoba prowadząca: mgr Jadwiga Gruda

Program Kursu dla Ósmoklasistów obejmuje wszystkie obowiązkowe utwory literackie, które będą mogły pojawić się na egzaminie CKE, co daje możliwość uczniom na powtórzenie i przypomnienie materiału. Podczas zajęć uczestnicy będą zdobywać i ćwiczyć umiejętności potrzebne do napisania egzaminu ósmoklasisty.
Podczas kursu będzie możliwość zmierzenia się z próbnym egzaminem.

Program warsztatów:

26.09 – Omówienie zasad oceniania egzaminu. Analiza przykładowego testu.
03.10 – Test – cz.1 i 2. egzaminu. Omówienie zasad rozwiązywania testów.
10.10 – Wypracowanie – opowiadanie twórcze. Omówienie zasad pisania tekstu twórczego.
17.10 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna. Omówienie zasad pisania tekstów argumentacyjnych.
24.10 – Test – cz.1 i 2. egzaminu. Omówienie zasad rozwiązywania testów. Testy próbne (1).
31.10 – Wypracowanie – opowiadanie twórcze. Omówienie zasad pisania tekstu twórczego. Wypracowanie próbne.
07.11 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna. Omówienie zasad pisania tekstów argumentacyjnych. Wypracowanie próbne.
14.11 – Test – cz.1 i 2. egzaminu. Omówienie zasad rozwiązywania testów. Testy próbne (2).
21.11 – Wypracowanie – opowiadanie twórcze. Omówienie zasad pisania tekstu twórczego. Wypracowanie próbne.
28.11 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna. Omówienie zasad pisania tekstów argumentacyjnych. Wypracowanie próbne.
05.12 – Test – cz.1 i 2. egzaminu. Omówienie zasad rozwiązywania testów. Testy próbne (3).
12.12 – Wypracowanie – opowiadanie twórcze. Omówienie zasad pisania tekstu twórczego. Wypracowanie próbne.
19.12 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna. Omówienie zasad pisania tekstów argumentacyjnych. Wypracowanie próbne.
16.01 – Test – cz.1 i 2. egzaminu. Omówienie zasad rozwiązywania testów. Testy próbne (4).
23.01 – Wypracowanie – opowiadanie twórcze. Omówienie zasad pisania tekstu twórczego. Wypracowanie próbne.
30.01 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna. Omówienie zasad pisania tekstów argumentacyjnych. Wypracowanie próbne.
06.02 – Test – cz.1 i 2. egzaminu. Omówienie zasad rozwiązywania testów. Testy próbne (5).
13.02 – Wypracowanie – opowiadanie twórcze. Omówienie zasad pisania tekstu twórczego. Wypracowanie próbne.
20.02 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna. Omówienie zasad pisania tekstów argumentacyjnych. Wypracowanie próbne.
27.02 – Test – cz.1 i 2. egzaminu. Omówienie zasad rozwiązywania testów. Testy próbne (6).
05.03 – Wypracowanie – opowiadanie twórcze. Omówienie zasad pisania tekstu twórczego. Wypracowanie próbne.
12.03 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna. Omówienie zasad pisania tekstów argumentacyjnych. Wypracowanie próbne.
19.03 – Test – cz.1 i 2. egzaminu. Egzamin próbny.
26.03 – Wypracowanie – opowiadanie twórcze. Omówienie zasad pisania tekstu twórczego. Wypracowanie próbne.
09.04 – Wypracowanie – wypowiedź argumentacyjna. Omówienie zasad pisania tekstów argumentacyjnych. Wypracowanie próbne.
16.04 – Test – cz.1 i 2. egzaminu. Egzamin próbny.
23.04 – Pisanie tekstu własnego – opowiadanie twórcze.
30.04 – Pisanie tekstu własnego – wypowiedź argumentacyjna.

Osoba prowadząca: mgr Magdalena Waleszczyńska

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Andrzejewska

Zajęcia mają na celu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty poprzez przypomnienie i utrwalenie wiedzy matematycznej zdobytej w kształceniu podstawowym. Materiał programowy zajęć obejmuje wszystkie obszary edukacji matematycznej zawartej w podstawie programowej dla szkoły podstawowej. Na zajęcia stosowane będą metody pracy aktywizujące takie jak burza mózgów, giełda pomysłów, dyskusja.

Przed każdym modułem z odpowiednim wyprzedzeniem zostanie uczniom przesłany materiał powtórzeniowy, składający się z najistotniejszych dla tematu kolejnego modułu: definicji, wzorów oraz zagadnień problemowych. Na zajęciach będziemy wspólnie przypominać i podsumowywać teorię wymaganą jako podstawę do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz rozwiązywać zadania egzaminacyjne z poprzednich lat.

Harmonogram warsztatów:
– Własności liczb i działania na liczbach;
– Ułamki zwykłe i dziesiętne;
– Jednostki i ich zamiana;
– Procenty;
– Potęgi i pierwiastki;
– Wyrażenia algebraiczne i równania;
– Zadania tekstowe
– Planimetria;
– Planimetria – Twierdzenie Pitagorasa;
– Planimetria – Układ współrzędnych i symetria
– Geometria przestrzenna – Graniastosłupy;
– Geometria przestrzenna – ostrosłupy;
– Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa.

Osoba prowadząca: mgr Beata Basińska

Osoba prowadząca: mgr Elżbieta Cyganek

Na warsztatach poprzez ćwiczenia poznamy różne techniki sztuki klasycznej. Skupimy się na ćwiczeniach manualnych, które doprowadzą uczestników do samodzielnego wykonania ikony Matki Bożej, Anioła lub świętego patrona.

Osoba prowadząca: mgr Elżbieta Cyganek

Osoba prowadząca: mgr Karolina Wierzbicka

Osoba prowadząca: mgr Karolina Wierzbicka

Kalendarz Warsztatów

2023-09-25
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2023-09-25  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2023-09-25  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2023-09-25  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2023-09-25  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2023-09-25  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2023-09-25  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2023-09-25  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2023-09-25  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2023-09-25  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2023-09-25  16:40 - 17:25
  See more details
2023-09-26
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2023-09-26  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2023-09-26  10:55 - 11:40
  See more details
 • Język polski kl. 7-8, p. M. Waleszczyńska 2023-09-26  11:00 - 11:45
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2023-09-26  11:20 - 13:20
  See more details
 • Geografia kl. 7-8, p. M. Konfedrerak 2023-09-26  11:50 - 12:35
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2023-09-26  11:50 - 12:35
  See more details
 • Informatyka kl. 7-8, p. A. Juźwin 2023-09-26  12:45 - 13:45
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2023-09-26  13:00 - 13:45
  See more details
 • Informatyka kl. 4-7, p. A. Juźwin 2023-09-26  13:55 - 14:40
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2023-09-26  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2023-09-26  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2023-09-26  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2023-09-26  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2023-09-26  15:50 - 16:50
  See more details
2023-09-27
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2023-09-27  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2023-09-27  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2023-09-27  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2023-09-27  14:15 - 15:15
  See more details
2023-09-28
 • Basen kl. 4-8 2023-09-28  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2023-09-28  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2023-09-28  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2023-09-28  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2023-09-28  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2023-09-28  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2023-09-28  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2023-09-28  16:55 - 17:40
  See more details
2023-09-29
2023-10-02
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2023-10-02  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2023-10-02  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2023-10-02  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2023-10-02  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2023-10-02  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2023-10-02  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2023-10-02  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2023-10-02  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2023-10-02  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2023-10-02  16:40 - 17:25
  See more details
2023-10-03
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2023-10-03  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2023-10-03  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2023-10-03  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2023-10-03  11:50 - 12:35
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2023-10-03  13:00 - 13:45
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2023-10-03  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2023-10-03  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2023-10-03  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2023-10-03  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2023-10-03  15:50 - 16:50
  See more details
2023-10-04
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2023-10-04  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2023-10-04  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2023-10-04  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2023-10-04  14:15 - 15:15
  See more details
2023-10-05
 • Basen kl. 4-8 2023-10-05  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2023-10-05  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2023-10-05  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2023-10-05  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2023-10-05  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2023-10-05  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2023-10-05  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2023-10-05  16:55 - 17:40
  See more details
2023-10-06
2023-10-09
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2023-10-09  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2023-10-09  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2023-10-09  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2023-10-09  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2023-10-09  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2023-10-09  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2023-10-09  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2023-10-09  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2023-10-09  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2023-10-09  16:40 - 17:25
  See more details
2023-10-10
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2023-10-10  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2023-10-10  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2023-10-10  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2023-10-10  11:50 - 12:35
  See more details
 • Informatyka kl. 7-8, p. A. Juźwin 2023-10-10  12:45 - 13:45
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2023-10-10  13:00 - 13:45
  See more details
 • Informatyka kl. 4-7, p. A. Juźwin 2023-10-10  13:55 - 14:40
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2023-10-10  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2023-10-10  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2023-10-10  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2023-10-10  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2023-10-10  15:50 - 16:50
  See more details
2023-10-11
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2023-10-11  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2023-10-11  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2023-10-11  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2023-10-11  14:15 - 15:15
  See more details
2023-10-12
 • Basen kl. 4-8 2023-10-12  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2023-10-12  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2023-10-12  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2023-10-12  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2023-10-12  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2023-10-12  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2023-10-12  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2023-10-12  16:55 - 17:40
  See more details
2023-10-13
2023-10-16
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2023-10-16  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2023-10-16  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2023-10-16  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2023-10-16  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2023-10-16  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2023-10-16  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2023-10-16  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2023-10-16  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2023-10-16  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2023-10-16  16:40 - 17:25
  See more details
2023-10-17
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2023-10-17  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2023-10-17  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2023-10-17  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2023-10-17  11:50 - 12:35
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2023-10-17  13:00 - 13:45
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2023-10-17  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2023-10-17  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2023-10-17  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2023-10-17  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2023-10-17  15:50 - 16:50
  See more details
2023-10-18
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2023-10-18  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2023-10-18  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2023-10-18  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2023-10-18  14:15 - 15:15
  See more details
2023-10-19
 • Basen kl. 4-8 2023-10-19  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2023-10-19  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2023-10-19  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2023-10-19  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2023-10-19  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2023-10-19  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2023-10-19  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2023-10-19  16:55 - 17:40
  See more details
2023-10-20
2023-10-23
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2023-10-23  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2023-10-23  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2023-10-23  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2023-10-23  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2023-10-23  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2023-10-23  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2023-10-23  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2023-10-23  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2023-10-23  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2023-10-23  16:40 - 17:25
  See more details
2023-10-24
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2023-10-24  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2023-10-24  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2023-10-24  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2023-10-24  11:50 - 12:35
  See more details
 • Informatyka kl. 7-8, p. A. Juźwin 2023-10-24  12:45 - 13:45
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2023-10-24  13:00 - 13:45
  See more details
 • Informatyka kl. 4-7, p. A. Juźwin 2023-10-24  13:55 - 14:40
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2023-10-24  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2023-10-24  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2023-10-24  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2023-10-24  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2023-10-24  15:50 - 16:50
  See more details
2023-10-25
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2023-10-25  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2023-10-25  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2023-10-25  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2023-10-25  14:15 - 15:15
  See more details
2023-10-26
 • Basen kl. 4-8 2023-10-26  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2023-10-26  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2023-10-26  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2023-10-26  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2023-10-26  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2023-10-26  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2023-10-26  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2023-10-26  16:55 - 17:40
  See more details
2023-10-27
2023-10-30
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2023-10-30  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2023-10-30  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2023-10-30  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2023-10-30  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2023-10-30  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2023-10-30  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2023-10-30  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2023-10-30  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2023-10-30  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2023-10-30  16:40 - 17:25
  See more details
2023-10-31
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2023-10-31  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2023-10-31  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2023-10-31  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2023-10-31  11:50 - 12:35
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2023-10-31  13:00 - 13:45
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2023-10-31  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2023-10-31  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2023-10-31  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2023-10-31  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2023-10-31  15:50 - 16:50
  See more details
2023-11-06
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2023-11-06  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2023-11-06  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2023-11-06  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2023-11-06  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2023-11-06  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2023-11-06  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2023-11-06  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2023-11-06  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2023-11-06  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2023-11-06  16:40 - 17:25
  See more details
2023-11-07
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2023-11-07  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2023-11-07  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2023-11-07  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2023-11-07  11:50 - 12:35
  See more details
 • Informatyka kl. 7-8, p. A. Juźwin 2023-11-07  12:45 - 13:45
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2023-11-07  13:00 - 13:45
  See more details
 • Informatyka kl. 4-7, p. A. Juźwin 2023-11-07  13:55 - 14:40
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2023-11-07  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2023-11-07  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2023-11-07  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2023-11-07  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2023-11-07  15:50 - 16:50
  See more details
2023-11-08
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2023-11-08  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2023-11-08  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2023-11-08  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2023-11-08  14:15 - 15:15
  See more details
2023-11-09
 • Basen kl. 4-8 2023-11-09  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2023-11-09  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2023-11-09  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2023-11-09  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2023-11-09  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2023-11-09  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2023-11-09  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2023-11-09  16:55 - 17:40
  See more details
2023-11-10
2023-11-13
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2023-11-13  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2023-11-13  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2023-11-13  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2023-11-13  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2023-11-13  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2023-11-13  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2023-11-13  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2023-11-13  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2023-11-13  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2023-11-13  16:40 - 17:25
  See more details
2023-11-14
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2023-11-14  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2023-11-14  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2023-11-14  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2023-11-14  11:50 - 12:35
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2023-11-14  13:00 - 13:45
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2023-11-14  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2023-11-14  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2023-11-14  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2023-11-14  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2023-11-14  15:50 - 16:50
  See more details
2023-11-15
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2023-11-15  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2023-11-15  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2023-11-15  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2023-11-15  14:15 - 15:15
  See more details
2023-11-16
 • Basen kl. 4-8 2023-11-16  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2023-11-16  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2023-11-16  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2023-11-16  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2023-11-16  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2023-11-16  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2023-11-16  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2023-11-16  16:55 - 17:40
  See more details
2023-11-17
2023-11-20
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2023-11-20  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2023-11-20  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2023-11-20  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2023-11-20  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2023-11-20  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2023-11-20  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2023-11-20  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2023-11-20  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2023-11-20  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2023-11-20  16:40 - 17:25
  See more details
2023-11-21
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2023-11-21  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2023-11-21  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2023-11-21  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2023-11-21  11:50 - 12:35
  See more details
 • Informatyka kl. 7-8, p. A. Juźwin 2023-11-21  12:45 - 13:45
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2023-11-21  13:00 - 13:45
  See more details
 • Informatyka kl. 4-7, p. A. Juźwin 2023-11-21  13:55 - 14:40
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2023-11-21  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2023-11-21  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2023-11-21  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2023-11-21  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2023-11-21  15:50 - 16:50
  See more details
2023-11-22
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2023-11-22  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2023-11-22  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2023-11-22  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2023-11-22  14:15 - 15:15
  See more details
2023-11-23
 • Basen kl. 4-8 2023-11-23  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2023-11-23  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2023-11-23  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2023-11-23  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2023-11-23  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2023-11-23  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2023-11-23  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2023-11-23  16:55 - 17:40
  See more details
2023-11-24
2023-11-27
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2023-11-27  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2023-11-27  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2023-11-27  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2023-11-27  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2023-11-27  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2023-11-27  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2023-11-27  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2023-11-27  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2023-11-27  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2023-11-27  16:40 - 17:25
  See more details
2023-11-28
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2023-11-28  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2023-11-28  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2023-11-28  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2023-11-28  11:50 - 12:35
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2023-11-28  13:00 - 13:45
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2023-11-28  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2023-11-28  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2023-11-28  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2023-11-28  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2023-11-28  15:50 - 16:50
  See more details
2023-11-29
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2023-11-29  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2023-11-29  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2023-11-29  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2023-11-29  14:15 - 15:15
  See more details
2023-11-30
 • Basen kl. 4-8 2023-11-30  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2023-11-30  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2023-11-30  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2023-11-30  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2023-11-30  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2023-11-30  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2023-11-30  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2023-11-30  16:55 - 17:40
  See more details
2023-12-01
2023-12-04
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2023-12-04  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2023-12-04  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2023-12-04  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2023-12-04  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2023-12-04  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2023-12-04  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2023-12-04  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2023-12-04  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2023-12-04  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2023-12-04  16:40 - 17:25
  See more details
2023-12-05
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2023-12-05  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2023-12-05  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2023-12-05  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2023-12-05  11:50 - 12:35
  See more details
 • Informatyka kl. 7-8, p. A. Juźwin 2023-12-05  12:45 - 13:45
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2023-12-05  13:00 - 13:45
  See more details
 • Informatyka kl. 4-7, p. A. Juźwin 2023-12-05  13:55 - 14:40
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2023-12-05  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2023-12-05  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2023-12-05  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2023-12-05  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2023-12-05  15:50 - 16:50
  See more details
2023-12-06
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2023-12-06  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2023-12-06  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2023-12-06  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2023-12-06  14:15 - 15:15
  See more details
2023-12-07
 • Basen kl. 4-8 2023-12-07  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2023-12-07  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2023-12-07  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2023-12-07  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2023-12-07  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2023-12-07  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2023-12-07  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2023-12-07  16:55 - 17:40
  See more details
2023-12-08
2023-12-11
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2023-12-11  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2023-12-11  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2023-12-11  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2023-12-11  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2023-12-11  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2023-12-11  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2023-12-11  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2023-12-11  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2023-12-11  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2023-12-11  16:40 - 17:25
  See more details
2023-12-12
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2023-12-12  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2023-12-12  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2023-12-12  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2023-12-12  11:50 - 12:35
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2023-12-12  13:00 - 13:45
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2023-12-12  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2023-12-12  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2023-12-12  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2023-12-12  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2023-12-12  15:50 - 16:50
  See more details
2023-12-13
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2023-12-13  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2023-12-13  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2023-12-13  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2023-12-13  14:15 - 15:15
  See more details
2023-12-14
 • Basen kl. 4-8 2023-12-14  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2023-12-14  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2023-12-14  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2023-12-14  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2023-12-14  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2023-12-14  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2023-12-14  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2023-12-14  16:55 - 17:40
  See more details
2023-12-15
2023-12-18
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2023-12-18  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2023-12-18  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2023-12-18  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2023-12-18  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2023-12-18  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2023-12-18  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2023-12-18  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2023-12-18  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2023-12-18  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2023-12-18  16:40 - 17:25
  See more details
2023-12-19
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2023-12-19  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2023-12-19  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2023-12-19  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2023-12-19  11:50 - 12:35
  See more details
 • Informatyka kl. 7-8, p. A. Juźwin 2023-12-19  12:45 - 13:45
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2023-12-19  13:00 - 13:45
  See more details
 • Informatyka kl. 4-7, p. A. Juźwin 2023-12-19  13:55 - 14:40
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2023-12-19  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2023-12-19  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2023-12-19  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2023-12-19  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2023-12-19  15:50 - 16:50
  See more details
2023-12-20
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2023-12-20  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2023-12-20  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2023-12-20  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2023-12-20  14:15 - 15:15
  See more details
2023-12-21
 • Basen kl. 4-8 2023-12-21  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2023-12-21  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2023-12-21  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2023-12-21  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2023-12-21  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2023-12-21  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2023-12-21  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2023-12-21  16:55 - 17:40
  See more details
2023-12-22
2024-01-08
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2024-01-08  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2024-01-08  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2024-01-08  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2024-01-08  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2024-01-08  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2024-01-08  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2024-01-08  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2024-01-08  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2024-01-08  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2024-01-08  16:40 - 17:25
  See more details
2024-01-09
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2024-01-09  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2024-01-09  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2024-01-09  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2024-01-09  11:50 - 12:35
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2024-01-09  13:00 - 13:45
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2024-01-09  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2024-01-09  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2024-01-09  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2024-01-09  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2024-01-09  15:50 - 16:50
  See more details
2024-01-10
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2024-01-10  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2024-01-10  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2024-01-10  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2024-01-10  14:15 - 15:15
  See more details
2024-01-11
 • Basen kl. 4-8 2024-01-11  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2024-01-11  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2024-01-11  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2024-01-11  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2024-01-11  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2024-01-11  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2024-01-11  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2024-01-11  16:55 - 17:40
  See more details
2024-01-12
2024-01-15
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2024-01-15  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2024-01-15  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2024-01-15  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2024-01-15  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2024-01-15  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2024-01-15  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2024-01-15  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2024-01-15  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2024-01-15  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2024-01-15  16:40 - 17:25
  See more details
2024-01-16
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2024-01-16  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2024-01-16  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2024-01-16  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2024-01-16  11:50 - 12:35
  See more details
 • Informatyka kl. 7-8, p. A. Juźwin 2024-01-16  12:45 - 13:45
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2024-01-16  13:00 - 13:45
  See more details
 • Informatyka kl. 4-7, p. A. Juźwin 2024-01-16  13:55 - 14:40
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2024-01-16  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2024-01-16  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2024-01-16  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2024-01-16  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2024-01-16  15:50 - 16:50
  See more details
2024-01-17
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2024-01-17  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2024-01-17  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2024-01-17  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2024-01-17  14:15 - 15:15
  See more details
2024-01-18
 • Basen kl. 4-8 2024-01-18  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2024-01-18  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2024-01-18  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2024-01-18  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2024-01-18  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2024-01-18  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2024-01-18  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2024-01-18  16:55 - 17:40
  See more details
2024-01-19
2024-01-22
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2024-01-22  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2024-01-22  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2024-01-22  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2024-01-22  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2024-01-22  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2024-01-22  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2024-01-22  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2024-01-22  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2024-01-22  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2024-01-22  16:40 - 17:25
  See more details
2024-01-23
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2024-01-23  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2024-01-23  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2024-01-23  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2024-01-23  11:50 - 12:35
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2024-01-23  13:00 - 13:45
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2024-01-23  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2024-01-23  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2024-01-23  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2024-01-23  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2024-01-23  15:50 - 16:50
  See more details
2024-01-24
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2024-01-24  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2024-01-24  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2024-01-24  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2024-01-24  14:15 - 15:15
  See more details
2024-01-25
 • Basen kl. 4-8 2024-01-25  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2024-01-25  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2024-01-25  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2024-01-25  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2024-01-25  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2024-01-25  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2024-01-25  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2024-01-25  16:55 - 17:40
  See more details
2024-01-26
2024-01-29
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2024-01-29  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2024-01-29  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2024-01-29  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2024-01-29  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2024-01-29  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2024-01-29  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2024-01-29  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2024-01-29  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2024-01-29  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2024-01-29  16:40 - 17:25
  See more details
2024-01-30
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2024-01-30  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2024-01-30  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2024-01-30  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2024-01-30  11:50 - 12:35
  See more details
 • Informatyka kl. 7-8, p. A. Juźwin 2024-01-30  12:45 - 13:45
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2024-01-30  13:00 - 13:45
  See more details
 • Informatyka kl. 4-7, p. A. Juźwin 2024-01-30  13:55 - 14:40
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2024-01-30  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2024-01-30  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2024-01-30  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2024-01-30  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2024-01-30  15:50 - 16:50
  See more details
2024-01-31
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2024-01-31  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2024-01-31  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2024-01-31  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2024-01-31  14:15 - 15:15
  See more details
2024-02-01
 • Basen kl. 4-8 2024-02-01  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2024-02-01  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2024-02-01  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2024-02-01  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2024-02-01  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2024-02-01  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2024-02-01  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2024-02-01  16:55 - 17:40
  See more details
2024-02-02
2024-02-05
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2024-02-05  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2024-02-05  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2024-02-05  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2024-02-05  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2024-02-05  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2024-02-05  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2024-02-05  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2024-02-05  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2024-02-05  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2024-02-05  16:40 - 17:25
  See more details
2024-02-06
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2024-02-06  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2024-02-06  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2024-02-06  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2024-02-06  11:50 - 12:35
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2024-02-06  13:00 - 13:45
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2024-02-06  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2024-02-06  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2024-02-06  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2024-02-06  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2024-02-06  15:50 - 16:50
  See more details
2024-02-07
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2024-02-07  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2024-02-07  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2024-02-07  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2024-02-07  14:15 - 15:15
  See more details
2024-02-08
 • Basen kl. 4-8 2024-02-08  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2024-02-08  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2024-02-08  10:00 - 10:45
  See more details
 • Chemia kl. 8, p. M. Misiak 2024-02-08  10:55 - 11:40
  See more details
 • Fizyka kl. 7, p. A. Mazan 2024-02-08  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 7-8 2024-02-08  11:50 - 12:50
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 4-6, p. M. Dziobkowski 2024-02-08  16:00 - 16:45
  See more details
 • Warsztaty multimedialne kl. 7-8, p. M. Dziobkowski 2024-02-08  16:55 - 17:40
  See more details
2024-02-09
2024-02-12
 • Matematyka kl. 5-6, p. A. Waleszczyński 2024-02-12  10:00 - 10:45
  See more details
 • Historia kl. 4-6, p. M. Kowalska 2024-02-12  10:55 - 11:40
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. Waleszczyński 2024-02-12  10:55 - 11:40
  See more details
 • Warsztaty wspierające rozwój społeczno-emocjonalny kl. 4-6 2024-02-12  11:45 - 13:15
  See more details
 • Matematyka kl. 7-8, p. A. Waleszczyński 2024-02-12  11:50 - 12:35
  See more details
 • Historia kl. 7-8, p. M. Kowalska 2024-02-12  12:40 - 13:25
  See more details
 • Biologia kl. 4-6, p. I. Bazydło 2024-02-12  13:30 - 14:15
  See more details
 • Biologia kl. 7-8, p. I. Bazydło 2024-02-12  14:25 - 15:10
  See more details
 • Badminton kl. 4-8 2024-02-12  15:15 - 16:45
  See more details
 • Język niemiecki kl.7-8 p. M. Koziczyńska 2024-02-12  16:40 - 17:25
  See more details
2024-02-13
 • Język hiszpański kl. 7-8, p. P. Gacyk 2024-02-13  10:00 - 10:45
  See more details
 • Język hiszpański kl. 4-6, p. P. Gacyk 2024-02-13  10:55 - 11:40
  See more details
 • Kurs szycia na maszynie i projektowania ubrań 4-8, LO, p. E. Cyganek 2024-02-13  11:20 - 13:20
  See more details
 • Język angielski kl. 4-6, p. M. Perłowska 2024-02-13  11:50 - 12:35
  See more details
 • Informatyka kl. 7-8, p. A. Juźwin 2024-02-13  12:45 - 13:45
  See more details
 • Język polski kl. 4-6, p. M. Waleszczyńska 2024-02-13  13:00 - 13:45
  See more details
 • Informatyka kl. 4-7, p. A. Juźwin 2024-02-13  13:55 - 14:40
  See more details
 • JĘZYK POLSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMNU ÓSMOKLASISTY, p. M. Waleszczyńska 2024-02-13  13:55 - 14:55
  See more details
 • Geografa kl. 4-6, p. M. Konfederak 2024-02-13  14:50 - 15:35
  See more details
 • Język angielski kl. 7-8, p. K. Andrzejewska 2024-02-13  15:00 - 15:45
  See more details
 • Zajęcia artystyczne kl. 4-8, p. E. Cyganek 2024-02-13  15:00 - 16:30
  See more details
 • JĘZYK ANGIELSKI - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOPKLASISTY, p. Andrzejewska 2024-02-13  15:50 - 16:50
  See more details
2024-02-14
 • Matematyka kl. 4-5, p. B. Basińska 2024-02-14  12:05 - 12:50
  See more details
 • Matematyka kl. 6-7, p. B. Basińska 2024-02-14  13:05 - 13:50
  See more details
 • MATEMATYKA - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, p. B. Basińska 2024-02-14  14:00 - 15:00
  See more details
 • Akrobatyka kl. 4-8 2024-02-14  14:15 - 15:15
  See more details
2024-02-15
 • Basen kl. 4-8 2024-02-15  09:30 - 10:30
  See more details
 • Chemia kl. 7, p. M. Misiak 2024-02-15  10:00 - 10:45
  See more details
 • Fizyka kl. 8, p. A. Mazan 2024-02-15  10:00 - 10:45