„Smartfon w rodzinie – zrozumieć siebie nawzajem

Drodzy Państwo!

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe spotkanie pt. „Smartfon w rodzinie – zrozumieć siebie nawzajem”które odbędzie się w Kolegium Świętej Rodziny dnia 17 lutego 2024.
 
W ostatnich latach obserwujemy w rodzinach nasilenie problemów i konfliktów związanych z nadużywaniem nowych technologii cyfrowych, w tym przede wszystkim smartfonów. W związku z tym najpilniejszą potrzebą wydaje się wypracowanie w naszych domach nowego podejścia do mediów elektronicznych, opartego na wzajemnym zrozumieniu dzieci i rodziców.
Z tym większą przyjemnością zapraszamy na szkolenie, prowadzone przez wybitną specjalistkę w zakresie zdrowia cyfrowego – Bognę Białecką! 
Warsztat ten ma wyjątkowy charakter, ponieważ skierowany jest zarówno do rodziców, jak i młodzieży powyżej 13 roku życia.
Jego celem jest ułożenie na nowo relacji rodzice-dzieci i większe zrozumienie odnośnie korzystanie w rodzinie z mediów elektronicznych.
W programie przewidziane są również krótkie wystąpienia dyrektora Andrzeja Mazana oraz psychologów Pawła Jurczyka i Pawła Lewickiego,  dotyczące więzi i wzmacniania poczucia tożsamości jako czynników decydujących o zdrowym podejściu do świata cyfrowego.
Liczba miejsc ograniczona – spotkanie przewidziane jest dla 30 rodzin, zatem prosimy o możliwie szybkie zadeklarowanie swojego udziału, podając liczbę rodziców i dzieci, którzy wezmą udział w szkoleniu (maksymalnie 2 rodziców i 2 dzieci).
Dla Rodzin z naszej szkoły udział jest bezpłatny!
Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego plakatu – znajdą tam Państwo niezbędne informacje dotyczące wydarzenia

Plakat